Language selector

 
left
  Nem biztonságos termékek – áttekintésslide
right
transtrans
 

Ha az európai piacon forgalmazott termékek valamelyike komoly veszélyt jelent a fogyasztók egészségére és biztonságára, a kockázat kiküszöbölése érdekében három különböző szinten lehet fellépni.

Fellépés tagállami szinten (RAPEX)

Mi a RAPEX?

A RAPEX sürgősségi riasztórendszer. Azon veszélyes termékekkel kapcsolatban ad riasztást, melyeket nem az élelmiszeripar állított elő. Amennyiben a tagállamok valamelyikében megállapítást nyer, hogy egy adott árucikk veszélyes termék, a RAPEX biztosítja, hogy az ezzel kapcsolatos információkról valamennyi tagállam és a Bizottság is értesüljön.

Hogyan működik a RAPEX?

 • Ha megállapítást nyer, hogy egy bizonyos termék (gyermekjáték, gyermekápolási cikk, háztartási eszköz stb.) veszélyes, az illetékes nemzeti hatóság megfelelő lépéseket tesz a veszély elhárítása érdekében. Kivonhatja a kérdéses cikket a forgalomból, a már eladott termékeket visszahívhatja a fogyasztóktól, illetve figyelmeztetést adhat ki. A nemzeti kapcsolattartó pont ezt követően tájékoztatja az Európai Bizottságot (az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságot) a termékről, a fogyasztókra jelentett veszélyről, valamint arról, milyen lépéseket tett az illetékes hatóság a veszély elhárítása és a balesetek megelőzése érdekében.

 • Az Európai Bizottság a kapott információkat az összes többi tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjához eljuttatja. Ezenkívül heti összefoglalók at tesz közzé az interneten, melyekben feltünteti a veszélyes termékeket, és áttekinti a veszély elhárítása érdekében tett intézkedéseket.

 • Az egyes tagállamok nemzeti kapcsolattartó pontjai gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok ellenőrizzék: nincsenek-e forgalomban olyan árucikkek, melyek a legutóbbi értesítések eredményeként felkerültek a veszélyes termékek listájára. Amennyiben találnak ilyen terméket, a hatóságok lépéseket tesznek a veszély elhárítása érdekében: elrendelik, hogy a terméket vonják ki a forgalomból, illetve hívják vissza a fogyasztóktól, vagy figyelmeztetést adnak ki.

Fellépés az üzleti szféra szintjén

A gyártóknak és a forgalmazóknak tájékoztatniuk kell az illetékes nemzeti hatóságot, ha tudomásukra jut (illetve ha okkal feltételezhető, hogy tudomásukra jut,) hogy az általuk forgalomba hozott árucikk (gyermekjáték, elektromos készülék stb.) veszélyes. Ez azt jelenti, hogy mindenekelőtt a gyártók és a forgalmazók felelősek azért, hogy elhárítsanak minden, az általuk forgalmazott termékekkel kapcsolatos veszélyt. Az iránymutatások ismertetik, mikor, hogyan és kiket kell a gyártóknak és a forgalmazóknak értesíteniük.

Közösségi szintű fellépés

hogy egy adott, a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termék forgalmazását betiltsák, a kérdéses terméket a fogyasztóktól visszahívják, illetve a forgalomból bevonják. A Közösség ilyen határozatokat hozhat abban az esetben, ha:

 • a tagállamok különbözőképpen próbálják megoldani azt a helyzetet, amit a veszélyes termékek forgalmazása jelent,
 • sürgős beavatkozásra van szükség a termék veszélyességéből adódóan, és amennyiben e veszélyhelyzet kezelésével egyetlen más közösségi jogszabály sem foglalkozik, továbbá akkor, ha
 • a veszély elhárításának leghatékonyabb eszköze a közösségi határozat meghozatala.

Az ilyen jellegű határozatok legfeljebb egy évig érvényesek. Az eddigiek folyamán két esetben hozott a Közösség határozatot a veszélyes termékek forgalmazásából eredő veszélyhelyzet elhárítása érdekében:

 • Ftalátok (műanyagok lágyítására szolgáló anyagok) forgalmazásával kapcsolatban:

  1999-ben számos tagállam adott hangot azon aggodalmának, miszerint fennáll a lehetősége, hogy a ftalátok káros hatást gyakorolnak a gyermekek egészségére. Ennek eredményeként határozat született, mely átmenetileg megtiltotta hat ftalátvegyület használatát a gyermekjátékok és gyermekápolási cikkek előállítása során. Ideiglenes jellegéből következően a határozat hatályát rendszeres időközönként meg kell hosszabbítani. Időközben a tagállamok is léptek: nemzeti intézkedéseket hoztak, melyek révén betiltották a ftalátok gyermekjátékokban történő felhasználást.

  Sorozatos kockázatfelmérések eredményeként megerősítést nyert, hogy az említett anyagok nem biztonságosak, és világossá vált, hogy azokat végleg be kell tiltani. 2005 júliusában végleges irányelv tiltotta meg a ftalátok gyermekjátékokban történő felhasználását.
 • Öngyújtók forgalmazásával kapcsolatban

  2006. május 11-én a Bizottság határozatot fogadott el, melynek értelmében a tagállamoknak kötelező biztosítaniuk, hogy 2007. március 11-ével kezdődően csak gyermekbiztos eldobható öngyújtókat hoznak forgalomba az uniós piacon. A határozat arról is rendelkezik, hogy ugyanezen időponttól kezdve tilos olyan öngyújtókat forgalomba hozni, melyek gyermekek által különösen kedvelt tárgyakhoz hasonlítanak. A határozat hatálya nem terjed ki a luxus- és félluxuscikknek számító öngyújtókra, bár ezeknek is meg kell felelniük az öngyújtókra vonatkozó általános biztonsági követelményeknek. Bővebben…


Veszélyes termékek bejelentése a gyártók és a forgalmazók részéről
Az Európai Bizottság tájékoztató füzete az EU piacain értékesített és a fogyasztókra nézve veszélyt jelentő termékek gyártóit és forgalmazóit informálja azon kötelezettségükről, miszerint az ilyen termékeket be kell jelenteniük az illetékes nemzeti hatóságoknál.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript

Responsible Unit B3