Language selector

 
left
  Konsumentsäkerhetslide
right
transtrans
 

Konsumentsäkerhet

 • Nyligen återkallade produkter
  Klicka här för att se vilka produkter som nyligen återkallats.
  Du kan också söka efter återkallanden inom särskilda produktkategorier, t.ex. leksaker, elektriska apparater eller motorfordon.

Senaste nytt på säkerhetsfronten

EU:s konsumentsäkerhetsstrategi

På nedanstående webbplatser finns information om EU:s konsumentsäkerhetsstrategi. Vad gör EU för att se till att varor och tjänster är säkra för konsumenterna?

För att få en allmän uppfattning om vad som görs på dessa områden kan du gå in på översiktssidorna. Om du är intresserad av livsmedelssäkerhet så kan det vara bra att veta att detta område behandlas särskilt under rubriken "Livsmedelssäkerhet".

Säkra produkter – en översikt

 • EU-lagstiftning
 • Marknadsövervakning
 • Kommittéer och arbetsgrupper
 • Europeiska standarder
 • Internationellt samarbete
 • Kemikalier
 • Annan EU-lagstiftning

Farliga produkteren översikt

 • Insatser i medlemsländerna - systemet för snabbt informationsutbyte (RAPEX)
  Riktlinjer för verksamheten
  Statistik och rapporter
  Statistieken en rapporten
  Kontaktpunkter för nationella myndigheter. (Uppdatering den 05-09-2007)
 • Åtgärder inom näringslivet
  Riktlinjer för verksamheten
 • Åtgärder inom EU
  Ftalater (beslut 1999/815/EG)
  Tändare
Säkra tjänster – en översikt
 • Rapport om säkerhet i samband med tjänster
 • Kommittéer och arbetsgrupper
 • Nationella strategier
 • Brandsäkerhet på hotell
 • Marknader och nöjesfält
 • Farliga sportgrenar och fritidsaktiviteter

Insamling av uppgifter
Pågående projekt
Senaste nytt och information
Viktiga dokument

(Senaste uppdatering den 21 augusti 2006)

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Responsible Unit B3