Language selector

 
left
  Bezpečnosť spotrebiteľaslide
right
transtrans
 

Bezpečnosť spotrebiteľa

 • Výrobky nedávno stiahnuté z obehu
  Sledujte aktuálne informácie týkajúce sa výrobkov stiahnutých z obehu.
  Okrem toho si môžete vyhľadať informácie o stiahnutí výrobkov v rámci jednotlivých kategórií ako napríklad hračiek, elektrických spotrebičov alebo motorových vozidiel.

Najnovšie udalosti v oblasti bezpečnosti

Politika EÚ v oblasti bezpečnosti spotrebiteľa

Nasledovné internetové stránky obsahujú informácie o politike EÚ v oblasti bezpečnosti spotrebiteľa. Čo sa robí preto, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobkov a služieb pre spotrebiteľa?

Ak chcete získať základné informácie o činnostiach v týchto oblastiach, prejdite na stránky s prehľadom. Ak sa zaujímate o bezpečnosť potravín, informácie o tejto téme nájdete v časti Bezpečnosť potravín.

Bezpečné výrobky - prehľad

 • Právne predpisy Spoločenstva
 • Dozor nad trhom
 • Výbory a pracovné skupiny
 • Európske normy
 • Medzinárodnú spoluprácu
 • Chemických
 • Iné právne predpisy EÚ

Nebezpečné výrobky - prehľad

 • Opatrenia na úrovni členského štátu - RAPEX
  Najnovšie oznámenia
  Prevádzkové pokyny
  Štatistika a správy
  Vnútroštátne kontaktné miesta (Aktualizované 05-09-2007)
 • Opatrenia na úrovni podnikov
  Prevádzkové pokyny
 • Opatrenia na úrovni Spoločenstva
  Ftaláty (rozhodnutie 1999/815/ES)
  Zapaľovače
Bezpečné služby prehľad
 • Správa o bezpečných službách
 • Výbory a pracovné skupiny
 • Vnútroštátne politiky
 • Požiarna bezpečnosť v hoteloch
 • Veľtrhy a zábavné parky
 • Nebezpečné športy a rekreačné činnosti

Zhromažďovanie údajov
Prebiehajúce projekty
Najnovšie udalosti a informácie
Hlavné dokumenty

(Posledná aktualizácia: 21. augusta 2006))

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Responsible Unit B3