Language selector

 
left
  Bezpieczeństwo konsumentówslide
right
transtrans
 

Bezpieczeństwo konsumentów

 • Najnowsze informacje o produktach wycofanych z rynku
  Bądź na bieżąco dzięki najnowszym informacjom o produktach, które zostały wycofane z rynku
  Sprawdź, jakie produkty zostały wycofane z rynku, wyszukując według kategorii (np. zabawki, urządzenia elektryczne lub pojazdy silnikowe).

Najnowsze informacje związane z bezpieczeństwem

Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa konsumentów

Strona ta zawiera informacje dotyczące działalności UE w dziedzinie ochrony konsumentów. Jakie działania są podejmowane, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów i usług?

Informacje ogólne na ten temat znaleźć można w części poświęconej przeglądowi działalności UE. Kwestiom związanym z bezpieczeństwem żywności poświęcona jest osobna część serwisu zatytułowana „Bezpieczeństwo żywności”.

Bezpieczeństwo produktów - informacje ogólne

 • Prawo wspólnotowe
 • Nadzór rynku
 • Komitety i grupy robocze
 • Normy europejskie
 • Współpraca międzynarodowa
 • Chemikalia
 • Inne akty prawne UE

Produkty niebezpieczne - informacje ogólne

 • Działania na szczeblu państw członkowskich - RAPEX
  Ostatnie powiadomienia
  Wytyczne operacyjne
  Dane statystyczne i sprawozdania
  Krajowe punkty kontaktowe (ostatnia aktualizacja: 05-09-2007)
 • Działania w sektorze biznesu
  Wytyczne operacyjne
 • Działania na szczeblu Wspólnoty
  Ftalany (decyzja 1999/815/WE)
  Zapalniczki
Bezpieczeństwo usług - informacje ogólnet
 • Sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa usług
 • Komitety i grupy robocze
 • Polityka krajowa
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w hotelach
 • Wesołe miasteczka i parki rozrywki
 • Sporty ekstremalne i czynności niebezpieczne

Gromadzenie danych
Projekty w toku
Informacje z ostatniej chwili
Najważniejsze dokumenty

(Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2006)

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Responsible Unit B3