IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Konsumentfrågor på det internationella planet

Att skydda konsumenterna i EU kräver åtgärder inte bara inom Europeiska unionen, utan även på det internationella planet. Handeln blir alltmer global, och det innebär att konsumenterna i EU allt oftare kommer i kontakt med leverantörer utanför EU. I synnerhet elektronisk handel underlättar fler transaktioner över EU:s yttre gränser. Konsumentfrågor behandlas därför i en rad olika internationella forum, till exempel WTO (Världshandelsorganisationen) och OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Kommissionen arbetar för att se till att de europeiska konsumenternas intressen beaktas vid dessa diskussioner.