Language selector

 
left
  Konsumentfrågor på det internationella planetslide
right
transtrans
 

Att skydda konsumenterna i EU kräver åtgärder inte bara inom Europeiska unionen, utan även på det internationella planet. Handeln blir alltmer global, och det innebär att konsumenterna i EU allt oftare kommer i kontakt med leverantörer utanför EU. I synnerhet elektronisk handel underlättar fler transaktioner över EU:s yttre gränser. Konsumentfrågor behandlas därför i en rad olika internationella forum, till exempel WTO (Världshandelsorganisationen) och OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Kommissionen arbetar för att se till att de europeiska konsumenternas intressen beaktas vid dessa diskussioner.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript