IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Internationale consumenten-kwesties

Om de Europese consumenten te beschermen, dienen niet alleen binnen de Europese Unie maar ook daarbuiten maatregelen te worden genomen. De toenemende mondialisering van de handel betekent dat de Europese consumenten steeds vaker in contact komen met leveranciers van buiten de EU. In het bijzonder de elektronische handel doet het aantal transacties over de buitengrenzen van de Unie toenemen. Daarom komen consumententhema's aan bod in heel wat internationale fora, zoals de WTO (de Wereldhandelsorganisatie) en de OESO (de Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling). De Commissie ziet erop toe dat tijdens die debatten rekening wordt gehouden met de bescherming van de Europese consumenten.