IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Kansainväliset kuluttajiin liittyvät näkökohdat

EU:n kuluttajien suojeleminen vaatii toimia sekä EU:n että laajemmalla kansainvälisellä tasolla. Kaupan maailmanlaajuistuminen tarkoittaa, että eurooppalaiset kuluttajat ovat aikaisempaa enemmän tekemisissä EU:n ulkopuolelta tulevien toimittajien kanssa. Erityisesti sähköinen kauppa lisää unionin rajat ylittävien ostosten määrää. Tästä syystä kuluttaja-asioita käsitellään useilla kansainvälisillä foorumeilla, joista esimerkkeinä mainittakoon WTO (Maailman kauppajärjestö) ja OECD (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö). Komissio pyrkii varmistamaan, että eurooppalaisten kuluttajien edut otetaan huomioon näiden foorumien keskusteluissa.