IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Internationale forbrugerspørgsmål

Beskyttelse af EU's forbrugere kræver en indsats ikke blot i, men også uden for Den Europæiske Union. I takt med den stigende globalisering af handelen kommer de europæiske forbrugere stadig oftere i kontakt med leverandører, der er etableret uden for EU. Frem for alt elektronisk handel bidrager til at lette og øge mængden af transaktioner på tværs af EU's ydre grænser. Forbrugerspørgsmål behandles derfor i mange forskellige internationale fora, såsom WTO (Verdenshandelsorganisationen) og OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling). Kommissionen arbejder på at sikre, at der tages hensyn til de europæiske forbrugeres interesser i disse sammenhænge.