This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Kuluttajien etujen turvaaminenslide
right
transtrans
 

Kuluttajansuojan keskeinen asema EU:ssa tunnustetaan EY:n perustamissopimuksen 153 artiklassa. Kuluttajien etujen suojaaminen EU:n tasolla edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden markkinoiden (eli sisämarkkinoiden) tehokasta toimintaa. Jotta markkinat voivat toimia tehokkaasti, niiden on oltava kilpailukykyisiä ja tarjottava kuluttajille kohtuulliset sopimusehdot. Kilpailukykyiset ja tehokkaasti säännellyt markkinat luovat yrityksille parhaan mahdollisen toimintaympäristön ja tarjoavat kuluttajille heidän haluamansa laajan valikoiman, alhaiset hinnat, innovaatioita ja paremman palvelun.

Sisämarkkinoiden saattaminen päätökseen eli sellaisen alueen luominen, jolla tavarat, henkilöt, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti, on väistämättä muuttanut eurooppalaisten kuluttajien toimintaympäristöä.

Kuluttajien toiminta ei enää rajoitu heidän kotimaahansa, vaan kulutukseen liittyy hyvin usein ylikansallisia piirteitä. Tämä johtuu yksinkertaisesti matkailun lisääntymisestä sekä tavaroiden ja palveluiden uusien myyntitekniikoiden, kuten sähköisen kaupan ja Internetin, käyttöönotosta.

Kuluttajat voivat:

  • Ostaa tavaroita ja palveluita toiseen EU:n jäsenvaltioon tekemällään matkalla.
  • Ostaa tavaroita ja palveluita toiseen EU:n jäsenvaltioon sijoittuneelta myyjältä, joka on matkalla kuluttajan kotimaassa.
  • Tilata ja ostaa tavaroita toisesta EU:n jäsenvaltiosta erilaisin etäkaupan menetelmin, etenkin sähköisesti.
  • Siirtää rahaa toiseen maahan maksaakseen liiketoimistaan tai tehdäkseen sijoituksia

Kuluttajakysymysten eurooppalaisen ulottuvuuden huomioon ottamiseksi yhteisön tasolla on hyväksytty säädöksiä, joilla kuluttajille annetaan oikeuksia, jotka ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Näiden oikeuksien vahvistaminen yhteisön tasolla antaa kuluttajalle mahdollisuuden hyödyntää paremmin sisämarkkinoita. Tämä ei tarkoita, että yhteisön politiikka menisi jäsenvaltioiden säännösten edelle, vaan nämä kaksi täydentävät toisiaan markkinoiden saadessa yhä selvemmin eurooppalaista ulottuvuutta.

Ensisijainen vastuu kuluttajien suojelusta kuuluu jäsenvaltioille. Ne ovat hyväksyneet oma-aloitteisesti useita lakeja, joiden tarkoituksena on antaa kuluttajille erityisoikeuksia ja nostaa heidän suojansa tasoa.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript