This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!
 
left
  E-handel slide
right
transtrans
 

Internationell shopping
E-handel
Moms
Prisjämförelser

E-handel

”Känner du dig trygg när du handlar på nätet?”

E-handeln breddar utbudet och kan innebära lägre priser för konsumenterna. När fler och fler handlar på nätet, blir konkurrensen mellan företagen hårdare och de måste se till att kunderna gör en bra affär. Två direktiv syftar till att öka förtroendet för näthandeln genom att fastställa konsumenternas rättigheter och näringsidkarnas skyldigheter i EU (direktiven om distansförsäljning respektive distansförsäljning av finansiella tjänster). ”Ångerrätten” är ett bra exempel på en åtgärd som ökar förtroendet för distansförsäljning. Konsumenterna kan få se vad de har köpt och tänka över om de verkligen gjort ett bra köp innan de fattar sitt slutliga beslut.

Mer information: E-handel

”Vad gör EU för att konsumenterna ska känna sig trygga nog att våga handla på nätet?”

En initiativ från EU-kommissionen är en undersökning av webbplatser för försäljning av flygbiljetter. Av undersökningen framgick att flera sådana webbplatser var vilseledande för konsumenterna. Hur många gånger har du sökt efter ett erbjudande och fått beskedet att alla platser redan är sålda? Har du till och med börjat boka en biljett till ett pris, men slutpriset blev ett annat på grund av en massa extraavgifter under bokningsprocessen som det inte stod något om från början? Många konsumenter har gjort sådana erfarenheter, och nu har åtgärder vidtagits för att stoppa detta. De ansvariga för webbplatser som bryter mot EU-lagstiftningen kontaktas av myndigheterna och ombeds ändra sina webbplatser eller klargöra sina ståndpunkter.

Pressmeddelande: EU tar krafttag mot webbplatser med vilseledande marknadsföring av flygbiljetter

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2    
Last Update : 05-05-2008