This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Leksaker slide
right
transtrans
 

Leksaker

”Hur vet jag att mina barns leksaker är säkra?”

Nyblivna mamman Anne bor i Limerick, Irland, med sin man och sin ett och halvt år gamla son Sean. Nu när Sean har blivit lite större vill Anne förvissa sig om att de leksaker hon ger honom är säkra.

”Varje jul är medierna fulla med skräckhistorier om farliga leksaker som kan döda eller allvarligt skada barn. Hur ska jag som förälder veta om leksakerna jag köper till mitt barn kan skada honom?”

Eftersom Anne bor i EU ska hon inte behöva oroa sig för säkerheten hos de leksaker som hon köper från välkända tillverkare. EU:s regler om produktsäkerhet innebär att tillverkaren och distributören ska se till att bara säkra varor släpps ut på marknaden. Om man ändå upptäcker produkter som har brister, vidtas skyddsåtgärder snabbt. Leksaker, kosmetika och elektrisk utrustning måste uppfylla ytterligare säkerhetskrav.

Tillsynsmyndigheter i EU-länderna ansvarar för att varorna uppfyller säkerhetskraven. Om en produkt inte lever upp till kraven, får myndigheterna se till att den dras tillbaka från marknaden. De kan också begära att affärer återkallar produkten och se till att det utfärdas varningar. Andra åtgärder kan också vidtas.

Efter den senaste tidens larm om farliga leksaker från Kina tog kommissionär Meglena Kuneva rad initiativ för att effektivisera EU:s system för produktsäkerhet. EU-kommissionen gjorde en första utvärdering och presenterade resultaten den 22 november 2007. De prioriterade åtgärderna ska genomföras under de kommande månaderna. De omfattar en heltäckande granskning av säkerhetsåtgärder i företagens tillverknings- och saluföringsled för leksaker (resultat under första kvartalet 2008) och en serie specifika åtgärder för att stärka tillsynsmyndigheternas och tullens riskbaserade övervakning – inklusive kommissionens riktade åtgärd, som innebär ett krav på lämpliga varningar om olycksrisken med magneter i leksaker. Ett ökat samarbete med Kina och USA kommer även i fortsättningen att prioriteras. Kina ska införa ett inhemskt varningssystem som bygger på EU:s varningssystem Rapex för att samordna arbetet med regionerna och effektivisera samarbetet.

Evaluating Business safety measures in the toy supply chainEN - Final report pdf


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2