This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Detské hračkyslide
right
transtrans
 

Detské hračky
Nebezpečné výrobky
Medzinárodná spolupráca
Chemické látky

Detské hračky

„Ako mám vedieť, či sú hračky mojich detí bezpečné?“

Čerstvá mamička Anna žije v Limericku v Írsku so svojím manželom a 18-mesačným synom Seanom. Ako Sean rastie, Anna si chce byť istá, že hračky, ktoré mu dáva na hranie, sú bezpečné.

„Každé Vianoce sa v médiách objavujú hrôzostrašné príbehy o nebezpečných hračkách na trhu, ktoré by mohli zabiť alebo vážne poraniť deti. Ako môžem ako rodič vedieť, či hračky, ktoré kupujem pre svoje dieťa, nie sú pre neho škodlivé?“

Keďže Anna žije v Európskej únii, nemusela by sa obávať o bezpečnosť hračiek od renomovaných výrobcov. Predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov stanovujú, že výrobcovia a distribútori sú zodpovední za to, aby sa na trhu umiestňovali iba bezpečné výrobky. Ak sa zistí, že výrobky sú chybné, veľmi rýchlo sa prijmú ochranné opatrenia. Hračky, kozmetické výrobky a elektrické zariadenia musia spĺňať aj ďalšie bezpečnostné požiadavky.

Dozorné orgány v každej krajne EÚ sú zodpovedné za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek na výrobky. Ak výrobky nespĺňajú uvedené požiadavky, orgány ich môžu stiahnuť z trhu, požadovať stiahnutie z obchodov, vydať varovania alebo prijať akékoľvek iné vhodné opatrenia.

Ako dôsledok nedávneho stiahnutia hračiek z obchodov a krízy ohľadne bezpečnosti výrobkov pochádzajúcich z Číny komisárka Meglena Kuneva uviedla niekoľko iniciatív na zvýšenie efektívnosti európskeho systému bezpečnosti výrobkov. Komisia vykonala svoje prvé hodnotenie, ktorého výsledky predstavila 22. novembra 2007. Súčasťou prioritných opatrení, ktoré sa budú v nasledujúcich mesiacoch presadzovať, sú: podrobný audit obchodných bezpečnostných opatrení v hračkárskom dodávateľskom reťazci (ukončenie v prvom štvrťroku 2008); súbor osobitných opatrení na posilnenie dohľadu na základe analýzy rizika zo strany vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a colných orgánov vrátane cieleného opatrenia Komisie požadujúceho primerané varovanie o nebezpečenstve magnetov v hračkách. Prioritou zostáva aj zintenzívnenie spolupráce s Čínou a Spojenými štátmi. Čína zavedie domáci systém rýchleho varovania založený na systéme RAPEX, aby bola činnosť v tomto smere koordinovaná s regiónmi a zvýšila sa účinnosť spolupráce.

Evaluating Business safety measures in the toy supply chainEN - Final report pdf


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2