This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Vaikų žaislaislide
right
transtrans
 

Vaikų žaislai
Pavojingi gaminiai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Cheminės medžiagos

Vaikų žaislai

„Kaip galiu žinoti, ar mano vaikų žaislai yra saugūs?“

Jauna mama Ana gyvena Limerike, Airijoje, kartu su vyru ir pusantrų metų sūneliu Šonu. Dabar, kai Šonas jau yra šiek tiek vyresnis, Ana nori būti tikra, kad žaislai, kuriais jis žaidžia, yra saugūs.

„Per kiekvienas Kalėdas žiniasklaidoje pasirodo siaubingų istorijų apie parduodamus pavojingus žaislus, kuriais žaisdami vaikai gali sunkiai susižeisti ar netgi žūti. Kaip man, kaip mamai, žinoti, ar mano nupirkti žaislai nepakenks vaikui?“

Kadangi Ana gyvena Europos Sąjungoje, jai nereikėtų jaudintis dėl gaminių, pirktų iš patikimų gamintojų, saugumo. ES gaminių saugos taisyklėse nustatyta, jog už tai, kad į rinką patektų tik saugūs gaminiai, atsakingi gamintojai ir platintojai. Be to, jeigu aptinkama nesaugių gaminių, imamasi skubių apsaugos priemonių. Žaislams, kosmetikai ir elektros įrangai keliami papildomi saugos reikalavimai.

Kiekvienos ES šalies priežiūros institucijos privalo užtikrinti, kad gaminiai atitiktų saugos reikalavimus. Jeigu gaminiai šių reikalavimų netenkina, valdžios institucijos gali pašalinti juos iš rinkos, pareikalauti pašalinti juos iš parduotuvių lentynų, skelbti perspėjimus ar imtis kitų reikiamų priemonių.

Atsižvelgdama į neseniai vykusį žaislų pašalinimą iš rinkos ir gaminių, importuojamų iš Kinijos, saugos krizę, Komisijos narė Maglena Kuneva ėmėsi įvairių iniciatyvų Europos gaminių saugumo sistemos veiksmingumui padidinti. Komisija atliko pirmąjį vertinimą, kurio rezultatai buvo pateikti 2007 m. lapkričio 22 d. Per ateinančius mėnesius bus toliau aptariamos tokios prioritetinės priemonės: išsamus saugumo priemonių, kurias žaislų tiekimo grandinėje taiko įmonės, auditas (pabaiga: 2008 m. pirmasis ketvirtis); įvairios konkrečios priemonės, kuriomis siekiama pagerinti nacionalinių rinkos stebėjimo ir muitinės institucijų rizikos vertinimo darbą – įskaitant tikslinę Komisijos priemonę, reikalaujančią tinkamai įspėti apie pavojingus magnetus žaisluose. Prioritetu išliks ir bendradarbiavimo su Kinija ir JAV intensyvumo didinimas. Kinijoje bus pradėta taikyti nacionalinė įspėjimo sistema, sukurta RAPEX sistemos pagrindu, siekiant koordinuoti darbą su regionais ir plėsti veiksmingą bendradarbiavimą.

Evaluating Business safety measures in the toy supply chainEN - Final report pdf


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2