This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Laste mänguasjadslide
right
transtrans
 

Laste mänguasjad
Ohtlikud tooted
Rahvusvaheline koostöö
Kemikaalid

Laste mänguasjad

„Kuidas saan olla kindel, et minu laste mänguasjad on ohutud?”

Noor ema Anne elab Limerickis Iirimaal koos abikaasa ja pooleteiseaastase lapse Seaniga. Nüüd, kui Sean saab üha vanemaks, tahab Anne olla kindel, et mänguasjad, mida ta Seanile mängimiseks annab, on ohutud.

„Igal aastal jõulude ajal avaldatakse meedias õuduslugusid müügilolevate ohtlike mänguasjade kohta, mis võivad lapse tappa või teda raskelt vigastada. Kuidas ma lapsevanemana saan olla kindel selles, et mänguasjad, mida ma oma lapsele ostan, ei ole talle ohtlikud?”

Et Anne elab Euroopa Liidus, ei peaks ta tundma muret usaldusväärsete tootjate toodete ohutuse pärast. ELi tooteohutuse eeskirjades on sätestatud, et tootjad ja turustajad on kohustatud tooma turule ainult ohutuid tooteid. Pealegi võetakse defektsete toodete avastamise korral väga kiiresti kaitsemeetmeid. Mänguasjad, kosmeetikatooted ja elektriseadmed peavad vastama täiendavatele ohutusnõuetele.

Iga ELi riigi järelevalveasutused vastutavad selle eest, et tooted vastaksid ohutusnõuetele. Kui tooted ei vasta nõuetele, saavad ametiasutused need turult kõrvaldada, nõuda nende müügilt eemaldamist, teha hoiatusi või võtta muid asjakohaseid meetmeid.

Pärast hiljuti toimunud mänguasjade müügilt eemaldamist ja tooteohutuskriisi seoses impordiga Hiinast, on volinik Meglena Kuneva käivitanud mitmeid algatusi, et muuta Euroopa tooteohutussüsteemi tõhusamaks. Komisjon korraldas esimese olukorra hindamise, mille tulemused avaldati 22. novembril 2007. Esmased meetmed lähikuudeks on: ettevõtluses rakendatavate ohutusmeetmete põhjalik auditeerimine mänguasjade tarneahelas (auditeerimise tulemused saadakse 2008. aasta esimeses kvartalis); konkreetsete meetmete võtmine, et tugevdada riskipõhist järelevalvet riikliku turujärelevalve ja tolliametite kaudu – sealhulgas on ka komisjoni sihtmeede, milles nõutakse hoiatusi mänguasjades sisalduvate magnetite kohta. Prioriteetseks jääb ka koostöö tihendamine Hiina ja USAga. Hiinas käivitatakse RAPEXi põhimõttel väljatöötatud hoiatussüsteem, et kooskõlastada tööd Hiina eri piirkondadega ja tõhustada koostööd.

Evaluating Business safety measures in the toy supply chainEN - Final report pdf


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2