This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Hračkyslide
right
transtrans
 

Hračky
Nebezpečné výrobky
Mezinárodní spolupráce
Chemické látky

Hračky

„Jak poznám, že jsou hračky mého dítěte bezpečné?“

Čerstvá maminka Anne žije s manželem a osmnáctiměsíčním synem Seanem v irském Limericku. Sean roste a Anne si chce být jistá, že hračky, s nimiž si Sean hraje, jsou bezpečné.

„Každé Vánoce jsou sdělovací prostředky plné strašidelných příběhů o nebezpečných hračkách na trhu, které by mohly způsobit úmrtí či vážné zranění dítěte. Jak jako rodič poznám, že hračky, které kupuji, nezpůsobí mému dítěti zranění?“

Anne žije v Evropské unii, a proto nemusí mít o bezpečnost hraček od renomovaných výrobců obavy. Předpisy EU týkající se bezpečnosti výrobků stanoví, že výrobci a distributoři jsou povinni uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Pokud se na trhu přesto objeví vadné výrobky, jsou velmi rychle přijata ochranná opatření. Hračky, kosmetické prostředky a elektrické spotřebiče musejí splňovat další bezpečnostní požadavky.

V každé zemi EU musejí kontrolní orgány zaručit, že výrobky splňují bezpečnostní požadavky. Pokud výrobky tyto požadavky nesplňují, mohou je orgány stáhnout z trhu, požádat o jejich stažení z obchodů, vydat upozornění nebo učinit jiná vhodná opatření.

V návaznosti na nedávná stažení hraček a na krizi bezpečnosti výrobků způsobenou dovozy z Číny zahájila komisařka Meglena Kunevová řadu iniciativ na zvýšení účinnosti evropského systému bezpečnosti výrobků. Komise provedla první inventarizaci a její výsledky byly předloženy 22. listopadu 2007. Prioritní opatření, která budou v nadcházejících měsících provedena, zahrnují: hloubkový audit bezpečnostních opatření podniků v rámci dodavatelského řetězce hraček (dokončení v prvním čtvrtletí 2008), řadu specifických opatření na podporu sledování rizik prováděného orgány dozoru nad trhem a celními orgány – včetně cíleného opatření Komise vyžadujícího odpovídající upozornění na nebezpečí, která představují magnety v hračkách. Prioritou bude dále zvyšovat spolupráci s Čínou a Spojenými státy. Čína zavede vnitrostátní systém včasné výměny informací vytvořený podle systému RAPEX, aby koordinovala spolupráci s regiony a zvýšila její účinnost.

Evaluating Business safety measures in the toy supply chainEN - Final report pdf


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2