This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Детски играчки slide
right
transtrans
 

Детски играчки
Опасни продукти
Международно сътрудничество
Химически вещества

Детски играчки

„Как можем да бъдем сигурни, че детските играчки са безопасни?“

Ан живее в Лимерик, Ирландия, със съпруга си и 18-месечното бебе Шон. Ан иска да бъде сигурна, че играчките, които дава на порастващия Шон, са безопасни.

„На всяка Коледа в медиите има ужасни истории за опасни играчки на пазара, които могат да убият или сериозно да наранят децата. Как бих могла като родител да зная дали играчките, които купувам на детето си, няма да го наранят?“

Тъй като Ан живее в Европейския съюз, тя не би трябвало да се безпокои за безопасността на играчките, купени от реномирани производители. Според правилата на ЕС за безопасност на продуктите отговорност на производителите и дистрибуторите е да пускат само безопасни продукти на пазара. Освен това, ако бъдат открити дефектни продукти, много бързо се вземат предпазни мерки. При играчките, козметиката и електрическите уреди има допълнителни изисквания за безопасност.

Контролните органи във всяка страна от ЕС трябва да гарантират, че продуктите отговарят на изискванията за безопасност. Ако това не е така, властите могат да изтеглят продуктите от пазара, да поискат изтегляне от магазините, да отправят предупреждение или да предприемат всякакви други подходящи мерки.

След скорошните изтегляния на играчки и кризата с безопасността на внасяните от Китай продукти, комисар Меглена Кунева даде начало на серия от инициативи за повишаване на ефективността на европейската система за безопасност на продуктите. Комисията направи първи преглед на постигнатото, резултатите от който бяха представени на 22 ноември 2007 г. Приоритетните мерки през идните месеци включват: задълбочена проверка на мерките за безопасност, предприети от бизнеса по веригата за доставка на играчки (която ще приключи през първото тримесечие на 2008 г.); серия конкретни мерки за засилване на надзора, основан на оценка на риска, осъществяван от компетентните национални органи за надзор на пазара и от митническите органи, включително целева мярка на Комисията, изискваща подходящи предупреждения относно опасностите от магнити в играчките. Приоритет остава и засилването на сътрудничеството с Китай и САЩ. В Китай ще бъде въведена вътрешна система за бързо предупреждение по образец на системата RAPEX, която ще координира работата с регионите и ще повиши ефективността на сътрудничеството.

Evaluating Business safety measures in the toy supply chainEN - Final report pdf


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2