This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Gevaarlijke producten slide
right
transtrans
 

Kinderspeelgoed
Gevaarlijke producten
Internationale samenwerking
Chemische stoffen

Gevaarlijke producten

"Wat doet de EU om me tegen gevaarlijke producten te beschermen?"

Als in een land een gevaarlijk product wordt ontdekt, wordt de informatie daarover aan de andere EU-landen doorgegeven via een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, RAPEX genaamd. Het systeem vergemakkelijkt de samenwerking tussen de nationale en Europese autoriteiten bij het opsporen en snel uit de markt nemen van gevaarlijke producten. Voor levensmiddelen bestaat er een vergelijkbaar systeem, RASFF geheten.

Sommige categorieën producten of stoffen die een risico voor de veiligheid of gezondheid van de mens opleveren, kunnen van de Europese markt geweerd worden. Weekmakers in kunststoffen, de zgn. ftalaten, kunnen, wanneer kleine kinderen die binnenkrijgen, giftig zijn en daarom is het gebruik daarvan bij de vervaardiging van speelgoed sinds het einde van de jaren negentig verboden.

In 2006 verbood de Commissie ook het in de handel brengen van wegwerpaanstekers zonder kinderveilig ontstekingsmechanisme.

Die beschikking is op 12 april 2007 gewijzigd.

De EU-landen hebben op 29 november 2007 de plannen van de Europese Commissie onderschreven voor een norm ter bestrijding van de belangrijkste oorzaak van woningbranden met dodelijke slachtoffers. Door deze norm zullen de tabaksproducenten uitsluitend nog sigaretten mogen verkopen die sneller doven wanneer zij worden achtergelaten. De Europese Commissie zal in 2008 een formele beslissing nemen om de norm op te leggen.

Meer informatie : wetgeving betreffende aanstekers

Op voeding lijkende producten en magneten

Er bestaat ook een richtlijn betreffende gevaarlijke imitaties, die de handel, invoer en fabricage verbiedt van producten die op voeding lijken maar niet eetbaar zijn.

Bij gebrek aan specifieke veiligheidsvoorschriften voor magneten in speelgoed en in afwachting van de herziening van de relevante norm, stelt de Commissie in 2008 op grond van artikel 13 van de richtlijn algemene productveiligheid een gerichte maatregel op die passende waarschuwingen oplegt over de gevaren van magneten in speelgoed.

Meer informatie: de Richtlijn betreffende gevaarlijke imitaties verbiedt de handel, invoer en fabricage van producten die op voeding lijken maar niet eetbaar zijn


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2