This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Vaaralliset tuotteet slide
right
transtrans
 

Lelut
Vaaralliset tuotteet
Kansainvälinen yhteistyö
Kemikaalit

Vaaralliset tuotteet

"Miten EU suojelee minua vaarallisilta tuotteilta?"

Jos jostakin maasta löytyy vaarallinen tuote, sitä koskevat tiedot toimitetaan muille EU-maille nopean hälytysjärjestelmän, nk. RAPEX-järjestelmän (muita kuin elintarvikkeita koskeva yhteisön nopea tietojenvaihtojärjestelmä), kautta. Järjestelmän avulla jäsenvaltioiden ja yhteisön viranomaisten on helpompi tehdä yhteistyötä jäljittäessään vaarallisia tuotteita ja poistaessaan niitä nopeasti markkinoilta. Elintarvikkeita ja rehuja varten on oma nopea hälytysjärjestelmänsä, RASFF.

Jotkin tuote- tai aineryhmät, joista aiheutuu turvallisuus- tai terveysriski, voidaan kieltää kokonaan EU:n markkinoilla. Esimerkiksi muovien pehmentimien (nk. ftalaattien) käyttö leluissa on kielletty 1990-luvulta lähtien, koska niistä voi irrota myrkkyä, kun pikkulapset imevät lelujaan.

Euroopan komissio kielsi vuonna 2006 myös sellaisten kertakäyttösytyttimien myynnin, joissa ei ole lapsiturvallisuusmekanismia.

Kyseistä päätöstä on muutettu 12.4.2007.

EU:n jäsenvaltiot ilmaisivat 29.11.2007 tukensa komission suunnitelmalle ehdottaa turvastandardia tulipalojen ehkäisemiseksi kodeissa. Uuden standardin mukaan tupakkayhtiöt saavat myydä ainoastaan sellaisia savukkeita, jotka sammuvat itsekseen nopeammin kuin ennen. Euroopan komissio tekee keväällä 2008 muodollisen päätöksen standardin määräämisestä pakolliseksi.

Lisätietoa: : Tupakansytyttimiä koskeva lainsäädäntö

Elintarvikkeita jäljittelevät tuotteet ja magneetit

Vaarallisia jäljitelmiä koskeva direktiivi puolestaan kieltää sellaisten tuotteiden markkinoinnin, tuonnin ja valmistuksen, jotka näyttävät elintarvikkeilta mutta eivät ole syötäviä tai joissa on magneetti.

Leluissa olevien magneettien osalta ei ole annettu erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Komissio aikoo näin ollen – ennen kuin asiaan liittyvä standardi saadaan tarkistettua – vaatia vuonna 2008 yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin 13 artiklan säännösten nojalla asianmukaiset varoitukset leluihin sisältyvien magneettien vaaroista.

Lisätietoa: Vaarallisia jäljitelmiä koskeva direktiivi kieltää sellaisten tuotteiden markkinoinnin, tuonnin ja valmistuksen, jotka näyttävät elintarvikkeilta mutta eivät ole syötäviä.


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2