This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Ohtlikud tooted slide
right
transtrans
 

Laste mänguasjad
Ohtlikud tooted
Rahvusvaheline koostöö
Kemikaalid

Ohtlikud tooted

„Kuidas EL kaitseb mind ohtlike toodete eest?”

Kui ühes riigis avastatakse ohtlik toode, edastatakse selle toote kohta teave teistele ELi riikidele RAPEXi-nimelise kiirhoiatussüsteemi (toiduks mittekasutatavate toodete hoiatussüsteem) kaudu. See süsteem hõlbustab riikide ja Euroopa ametiasutuste vahelist koostööd ohtlike toodete avastamisel ja nende kiirel kõrvaldamisel turult. Toiduainete kohta on loodud sarnane süsteem nimega RASFF (toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem).

Tervisele ohtlike teatavatesse kategooriatesse kuuluvate toodete või materjalide müümine võidakse ELi turul keelustada. Ftalaate sisaldava pehme PVC kasutamine mänguasjade tootmiseks on alates 1990ndate aastate lõpust keelatud, sest need mänguasjad võivad olla mürgised, kui lapsed neid endale suhu panevad.

Lisaks sellele keelas Euroopa Komisjon 2006. aastal ühekordse kasutusega mittelastekindlate tulemasinate turustamise.

Kõnealust otsust on muudetud 12. aprillil 2007.

29. novembril 2007 toetasid ELi liikmesriigid Euroopa Komisjoni kava teha ettepanek standardi koostamise kohta, et võidelda peamise põhjusega, mille tõttu igal aastal hukub kõige rohkem inimesi kodus toimunud tulekahjudes. Uue standardi kohaselt peavad tubakafirmad müüma ainult selliseid sigarette, mis vastavad ohutusnõuetele ja mis kustuvad kiiremini, kui need süüdatult jäetakse järelevalveta. Euroopa Komisjon kavatseb võtta vastu ametliku otsuse standardi kohta 2008. aasta kevadel.

Lisateave : Tulemasinatealased õigusaktid

Toiduga sarnanevad tooted ja magnetid

Vastu on võetud ka eksitava välimusega tooteid käsitlev direktiiv, millega keelatakse selliste toodete turustamine, import ja tootmine, mida võib pidada toiduaineteks, kuid mis ei ole söödavad. Olemas on ka magneteid käsitlev direktiiv.

Kuni puuduvad konkreetsed ohutusnõuded mänguasjades sisalduvate magnetite kohta ja kuni asjaomast standardit läbi vaadatakse, kasutab komisjon 2008. aastal üldise tooteohutuse direktiivi artiklis 13 sätestatud nõudeid, et koostada sihtmeede, milles nõutakse hoiatusi mänguasjades sisalduvate magnetite kohta.

Lisateave: Eksitava välimusega tooteid käsitlev direktiiv, millega keelatakse selliste toodete turustamine, import ja tootmine, mida võib pidada toiduaineteks, kuid mis ei ole söödavad.


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2