This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Nebezpečné výrobkyslide
right
transtrans
 

Hračky
Nebezpečné výrobky
Mezinárodní spolupráce
Chemické látky

Nebezpečné výrobky

„Co EU dělá pro to, aby mě ochránila před nebezpečnými výrobky?“

Pokud je v některé zemi zjištěn nebezpečný výrobek, je informace o výrobku předána ostatním zemím EU prostřednictvím systému včasné výměny informací, tzv. systému RAPEX (systém včasné výměny informací o nepotravinářských produktech). Tento systém usnadňuje spolupráci vnitrostátních a evropských orgánů při sledování nebezpečných výrobků a jejich rychlém stahování z trhu. Pro potraviny je zaveden obdobný systém s názvem RASFF (systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva).

Některé skupiny výrobků nebo látek, které ohrožují bezpečnost nebo zdraví, mohou být na trhu EU zakázány. Již od devadesátých let je při výrobě hraček zakázáno používat plastická změkčovadla, tzv. ftaláty, které mohou být pro malé děti při požití toxické.

V roce 2006 Evropská komise rovněž zakázala uvádět na trh jednorázové zapalovače, které nejsou opatřeny mechanismem bránícím dětem v jejich použití.

Toto rozhodnutí bylo změněno 12. dubna 2007.

Dne 29. listopadu 2007 podpořily členské státy EU plány Evropské komise na vypracování návrhu normy pro boj proti hlavním příčinám každoročních obětí požárů v domácnostech. Tato nová norma bude od tabákových společností vyžadovat, aby prodávaly pouze cigarety, které splňují požadavek na bezpečnost, podle nějž by měly po odložení zhasnout rychleji. Evropská komise učiní formální rozhodnutí o mandátu pro normu na jaře 2008.

Na těchto stránkách naleznete více informací: právní předpisy týkající se zapalovačů

Napodobeniny potravin a magnety

Rovněž existuje směrnice o nebezpečných napodobeninách, která zakazuje uvádění na trh, dovoz a výrobu výrobků, které vypadají jako potraviny, ale ve skutečnosti jedlé nejsou, a magnetů.

Jelikož se na magnety v hračkách nevztahují žádné specifické bezpečnostní požadavky a dosud nebyl proveden přezkum příslušné normy, použije Komise v roce 2008 článek 13 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, aby vypracovala návrh cíleného opatření, které bude vyžadovat, aby na nebezpečí spojená s magnety v hračkách bylo odpovídajícím způsobem upozorněno.

Další informace: směrnice o nebezpečných napodobeninách zakazuje uvádění na trh, dovoz a výrobu výrobků, které vypadají jako potraviny, ale ve skutečnosti jedlé nejsou.


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2