This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Kemikalijeslide
right
transtrans
 

Otroške igrače
Nevarni izdelki
Mednarodno sodelovanje
Kemikalije

Kemikalije

„Kako vem, da nove kemikalije, ki jih uporabljajo v izdelkih, ne bodo škodovale mojemu zdravju?“

Leta 2006 so bili sprejeti novi predpisi o proizvodnji, trženju, uvozu in uporabi kemičnih snovi v EU. V okviru teh predpisov, znanih kot zakonodajni okvir REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), se bodo izvajali varnostni pregledi kakih 30 000 snovi, ki so trenutno v uporabi, podjetja pa bodo morala predložiti dokaze, da je uporaba teh snovi varna za ljudi in okolje.

Več informacij:
Kemikalije in REACH: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2