This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Chemické látkyslide
right
transtrans
 

Detské hračky
Nebezpečné výrobky
Medzinárodná spolupráca
Chemické látky

Chemické látky

„Ako si môžem byť istý, že všetky tie chemické látky vo výrobkoch neohrozia moje zdravie?“

V roku 2006 bol prijatý nový súbor predpisov známy ako rámec REACH (registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok) týkajúci sa výroby, uvádzania na trh, dovozu a používania chemických látok v EÚ. Tieto predpisy zahŕňajú bezpečnostné kontroly približne 30 000 každodenne používaných chemických látok a spoločnosti musia poskytovať dôkazy o tom, že ich používanie je bezpečné pre ľudí a životné prostredie.

Ďalšie informácie:
Chemické látky a REACH: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2