This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Chemikalia slide
right
transtrans
 

Zabawki dla dzieci
Niebezpieczne produkty
Współpraca międzynarodowa
Chemikalia

Chemikalia

„Jak mogę mieć pewność, że wszystkie nowe substancje chemiczne stosowane w produktach nie mają negatywnego wpływu na moje zdrowie?”

W 2006 r. przyjęto nowy pakiet przepisów dotyczących wytwarzania, wprowadzania do obrotu, przywozu i stosowania substancji chemicznych w UE. Przepisy te znane są pod nazwą REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń w zakresie chemikaliów) oraz przewidują sprawdzenie bezpieczeństwa około 30 000 obecnie stosowanych substancji chemicznych. Przedsiębiorstwa będą musiały udowodnić, że stosowanie tych substancji jest bezpieczne dla ludzi i dla środowiska naturalnego.

Więcej informacji:
Chemikalia i REACH: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2