IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Chemische stoffen
Kinderspeelgoed
Gevaarlijke producten
Internationale samenwerking
Chemische stoffen

Chemische stoffen

"Hoe weet ik zeker dat de nieuwe chemische stoffen in producten niet gevaarlijk voor mijn gezondheid zijn?"

In 2006 werden nieuwe voorschriften aangenomen voor de vervaardiging, het in de handel brengen, de invoer en het gebruik van chemische stoffen in de EU. Overeenkomstig deze voorschriften (bekend onder de naam REACH) zullen veiligheidscontroles worden uitgevoerd op circa 30 000 chemische stoffen die thans in gebruik zijn, en zullen ondernemingen moeten aantonen dat het gebruik van die stoffen veilig is voor mens en milieu.

Meer informatie:
chemische stoffen en REACH http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm