This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Chemické látkyslide
right
transtrans
 

Hračky
Nebezpečné výrobky
Mezinárodní spolupráce
Chemické látky

Chemické látky

„Jak si mohu být jist, že řada nových chemických látek, které se používají ve výrobcích, nebude mít vliv na mé zdraví?“

V roce 2006 byl přijat nový soubor předpisů pro výrobu, uvádění na trh, dovoz a používání chemických látek v EU. Tento soubor je znám pod názvem REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) a zavádí bezpečnostní kontroly přibližně 30 000 chemických látek, které se v současnosti používají, přičemž podniky musejí doložit, že je používání těchto chemických látek bezpečné pro lidi i životní prostředí.

Další informace:
chemické látky a REACH: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2