This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Chemicalsslide
right
transtrans
 

Детски играчки
Опасни продукти
Международно сътрудничество
Химически вещества

Химически вещества

„Как мога да бъда сигурен, че здравето ми няма да бъде засегнато, като се имат предвид всички нови химически вещества, използвани в продукти?“

През 2006 г. бе приет нов набор от правила за производството, продажбата, вноса и използването на химически вещества в ЕС. Известни под общото име „REACH“ (Регистрация, оценяване и разрешаване на химически вещества), тези правила включват проверка на безопасността на около 30 000 химически вещества, използвани в момента, като компаниите трябва да представят доказателства, че използването им е безопасно за хората и околната среда.

За повече информация:
Химическите вещества и REACH: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm


 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2