This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Otillbörliga affärsmetoderslide
right
transtrans
 

Garantier
Finansiella tjänster
Konsumentkrediter
Otillbörliga affärsmetoder
Energi
Hjälp och rådgivning
Lär dig mer

Otillbörliga affärsmetoder är sedan december 2007 förbjudna enligt EU-lagstiftningen. I direktivet om otillbörliga affärsmetoder finns en ”svart lista” med förbjudna metoder. Denna broschyr PDF innehåller några vardagliga exempel på sådana metoder.

Vilseledande reklam
En försäljare som gör ett påstående om en produkts effekt måste kunna bevisa att det stämmer – oberoende av var i EU han är etablerad. Det är t.ex. olagligt att i marknadsföringen av en produkt hävda att den botar en sjukdom om det inte finns några vetenskapliga bevis som stöder påståendet.

Aggressiva metoder
Anne Rouveure anlitade en rörmokare för att laga ett trasigt element. Hon fick veta att arbetet skulle kosta 80 euro. När fakturan kom uppgick den till 450 euro. När hon vägrade betala det beloppet, stängde rörmokaren av hennes varmvatten. I det här fallet försökte rörmokaren påverka kunden på ett otillbörligt sätt och utnyttja sin maktposition, vilket är olagligt enligt EU-lagstiftningen.

Aggressiv hemförsäljning
En försäljare ringer på hemma hos dig och övertalar dig på något sätt att köpa något genom ett aggressivt beteende, t.ex. genom att ignorera att du ber honom att gå. Detta beteende är också en olaglig aggressiv metod.

Mer information: Otillbörliga affärsmetoder - www.isitfair.eu

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2