This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Nieuczciwe praktyki handloweslide
right
transtrans
 

Gwarancja produktów
Usługi finansowe
Kredyty konsumenckie
Nieuczciwe praktyki handlowe
Energia
Pomoc i porady
Więcej informacji

Nieuczciwe praktyki handlowe są zabronione na mocy prawa unijnego od grudnia 2007 r. W dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych określono „czarną listę” niedozwolonych praktyk. Więcej przykładów z życia codziennego można znaleźć w broszurze PDF.

Reklama wprowadzająca w błąd
Każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę w UE, który twierdzi, że dany produkt wywołuje określony skutek, będzie musiał być w stanie to udowodnić. Na przykład stwierdzenie w reklamie produktu, że leczy on pewne schorzenie, jest nielegalne, o ile nie istnieją naukowe dowody na poparcie tej tezy.

Agresywne praktyki
Pani Rouveure zleciła hydraulikowi naprawę zepsutego grzejnika. Na początku powiedziano jej, że usługa będzie kosztować 80 euro, jednak rachunek opiewał na 450 euro. Gdy odmówiła zapłaty dodatkowej kwoty, hydraulik odłączył jej dopływ ciepłej wody. W tym przypadku hydraulik użył bezprawnego nacisku, wykorzystując swoją przewagę nad konsumentem. Prawo UE zabrania takich praktyk.

Agresywna sprzedaż obwoźna
Sprzedawca pojawia się w drzwiach Państwa domu i w natarczywy sposób przekonuje Państwa do dokonania zakupu, np. ignorując wielokrotne prośby, by się oddalił. Takie zachowanie również można uznać za agresywną praktykę i jest ono zakazane.

Więcej informacji: Nieuczciwe praktyki handlowe - www.isitfair.eu

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2