This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Pomoč in svetovanjeslide
right
transtrans
 

Garancija za izdelek
Finančne storitve
Potrošniški krediti
Nepošteno poslovno ravnanje
Energija
Pomoč in svetovanje
Izobraževanje za potrošnike

„Kdo mi lahko pomaga, če imam problem s trgovcem v drugi državi?“

Michel, ki živi v Franciji, je pri nemški spletni trgovini naročil digitalni fotografski aparat. Zanj je vnaprej plačal 300 EUR, nemški trgovec pa mu je sporočil, da mu je aparat poslal po pošti. A pošiljka ni prispela na cilj. Michel je večkrat poskušal vzpostaviti stik s trgovcem, a je, potem ko ni bilo odgovora, prosil za pomoč Evropski potrošniški center (ECC) v Franciji. Francoski ECC se je povezal z nemško spletno organizacijo potrošnikov, ki je lahko neposredno stopila v stik s trgovcem. Ker ta ni imel nobenega dokazila o odposlani pošti, je moral Michelu poslati nov fotografski aparat.

Reševanje sporov

Če s trgovcem ne morete razrešiti spora, ne obupajte! Obstaja več možnosti, da poiščete nasvet ali pomoč.

Prvi korak: Poiščite nasvet

Za nasvet se lahko obrnete na več organizacij:

 1. Nacionalno združenje potrošnikov v vaši državi.
  Seznam nacionalnih potrošniških organizacij.


 2. Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov (ECC-Net)

  Mreža svetovalnih centrov pomaga potrošnikom pri čezmejnih sporih. Januarja 2005 jo je vzpostavila Evropska komisija v sodelovanju z nacionalnimi organi. Centri nudijo informacije in svetujejo v zvezi s problemi pri nakupih čez mejo ter posredujejo, če pride do težav.
  Več informacij: Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov (ECC-Net)


 3. FIN-NET: mreža za reševanje sporov v zvezi s finančnimi storitvami

  Leta 2001 je Komisija vzpostavila vseevropsko mrežo za zunajsodno reševanje čezmejnih finančnih sporov. Mreža, imenovana FIN-NET, pomaga pri zunajsodnem reševanju sporov, kadar sta potrošnik in ponudnik finančnih storitev (banka, zavarovalnica itd.) iz različnih držav EU. Potrošnikom ponuja alternativno možnost hitre, poceni in lahke rešitve sporov ter jim lahko pomaga, da se izognejo reševanju sporov na sodišču.
  Več informacij: FIN-NET: mreža za zunajsodno reševanje čezmejnih sporov v zvezi s finančnimi storitvami


 4. Solvit: reševanje problemov na enotnem trgu

  Solvit je spletna mreža za reševanje problemov. V njej sodelujejo države EU pri reševanju problemov, ki nastanejo, ko javni organi napačno uporabljajo predpise enotnega trga. Mreža se ukvarja s primeri, kot so težave pri priznavanju poklicnih kvalifikacij v drugi državi, registraciji avtomobila, pridobivanju dovoljenja za prebivanje ali dostopu izdelkov na trg.
  Več informacij: Spletišče SOLVIT


Drugi korak: Ukrepajte

Če so bila vaša pogajanja s trgovcem neuspešna in želite ukrepati naprej, lahko izberete med dvema možnostima:

 1. Lahko se odločite za reševanje zadeve na nacionalnem sodišču

  or

 2. Zaalternativno reševanje sporov (ARS).

  Sistemi ARS so namenjeni pomoči pri reševanju sporov brez dragega in zamudnega sodnega postopka. Evropski potrošniški centri vam lahko svetujejo v zvezi s sistemi ARS, ki so usklajeni s standardi EU. Za pomoč pri iskanju rešitve spora med vami in trgovcem večina sistemov vključi tretjo osebo: razsodnika, posrednika ali varuha človekovih pravic. Glavne oblike sistemov ADR, s katerimi se rešujejo potrošniški spori, so sprava, razsodba in posredovanje, ponavadi pa jih zagotavljajo trgovinska združenja.

Več informacij: Alternativno reševanje sporov (ARS)

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2