This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Pomoc a poradenstvoslide
right
transtrans
 

Záručné lehoty výrobkov
Finančné služby
Spotrebiteľský úver
Nekalé obchodné praktiky
Energetika
Pomoc a poradenstvo
Ďalšie informácie

„Kto mi môže pomôcť, ak mám problém s obchodníkom v inej krajine?“

Michel z Francúzska si objednal digitálny fotoaparát z nemeckej internetovej stránky. Dopredu zaplatil čiastku 300 EUR a následne dostal informáciu o tom, že nemecký obchodník mu zaslal fotoaparát poštou. Fotoaparát však nebol nikdy doručený. Michel sa niekoľkokrát pokúsil skontaktovať s obchodníkom, ale keď nedostal žiadnu odpoveď, požiadal o pomoc francúzske Európske spotrebiteľské centrum (European Consumer Centre (ECC)). Francúzske centrum sa spojilo s nemeckým spotrebiteľským orgánom, ktorý sa dostal priamo k obchodníkovi. Keďže obchodník nemal žiadne poštové potvrdenie o zaslaní fotoaparátu, musel Michelovi poskytnúť nový fotoaparát.

Riešenie sporov

Ak máte nevyriešený spor s obchodníkom, nezúfajte! Existuje mnoho možností, ktoré môžete využiť, ak potrebujete radu alebo pomoc.

Krok č. 1: Vyhľadajte radu

Existuje množstvo miest a organizácií, na ktoré sa môžete obrátiť so žiadosťou o radu:

 1. Vnútroštátne združenie spotrebiteľov vo vašej krajine.
  Vnútroštátne organizácie spotrebiteľov môžete nájsť na tejto internetovej stránke


 2. Európska sieť spotrebiteľských centier (European Consumer Centres Network (ECC-Net)

  Táto sieť poradenských centier pomáha spotrebiteľom najmä v prípadoch cezhraničných sporov. Európska komisia ju zriadila v januári 2005 v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi. Centrá poskytujú informácie a poradenstvo v súvislosti s ťažkosťami pri nákupe v zahraničí a zasahujú v prípadoch, keď sa vyskytnú problémy.
  Ďalšie informácie: Európska sieť spotrebiteľských centier (European Consumer Centres Network (ECC-Net)


 3. FIN-NET: Sieť na mimosúdne riešenie cezhraničných finančných sporov

  V roku 2001 Komisia zriadila celoeurópsku sieť na mimosúdne riešenie cezhraničných finančných sporov. Cieľom tejto siete nazývanej FIN-NET je uľahčiť mimosúdne riešenie sporov v prípade, keď spotrebiteľ a poskytovateľ finančných služieb (banka, poisťovňa atď.) pochádzajú z rôznych krajín EÚ. Spotrebiteľovi rýchlo, lacno a ľahko poskytuje alternatívny spôsob riešenia sporov a môže odvrátiť súdne konanie.
  Ďalšie informácie: FIN-NET: Sieť na mimosúdne vyrovnanie cezhraničných finančných sporov


 4. Solvit: Riešenie problémov na jednotnom trhu

  Solvit je on-line sieť zameraná na riešenie problémov, v rámci ktorej spolupracujú krajiny EÚ na odstraňovaní prekážok spôsobených nesprávnym uplatňovaním predpisov o jednotnom trhu verejnými orgánmi. Sieť sa zaoberá prípadmi, ktoré zahŕňajú neuznanie odbornej kvalifikácie v inej krajine, problémy s registráciou auta, povolenia na pobyt alebo prístup výrobkov na trh.
  Ďalšie informácie: Internetové stránky SOLVIT


Krok č. 2: Prijmite opatrenia

Ak rozhovor s obchodníkom neviedol k úspešnému koncu a vy chcete, aby sa veci pohli, môžete zvážiť tieto dva kroky:

 1. obrátiť sa na vnútroštátne súdy

  alebo

 2. vyskúšať alternatívne riešenie sporu (ARS).

  Alternatívne riešenia sporu sú systémy, ktoré boli vytvorené na to, aby pomohli riešiť spory bez nutnosti podrobovať sa nákladným a časovo náročným súdnym konaniam. Európske spotrebiteľské centrá vám môžu poskytnúť poradenstvo v súvislosti s tými ARS, ktoré spĺňajú normy EÚ. Väčšina systémov využíva ako tretiu stranu arbitra, sprostredkovateľa alebo ombudsmana, ktorý pomôže vám a obchodníkovi dospieť k riešeniu. Hlavnými druhmi ARS, ktoré sa zaoberajú spormi spotrebiteľov, sú urovnanie sporu, arbitráž a sprostredkovanie. Obvykle ich zabezpečujú obchodné združenia.

Ďalšie informácie: Alternatívne riešenie sporu (ARS)

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2