This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Pomoc i poradyslide
right
transtrans
 

Gwarancja produktów
Usługi finansowe
Kredyty konsumenckie
Nieuczciwe praktyki handlowe
Energia
Pomoc i porady
Więcej informacji

„Do kogo mogę zwrócić się o pomoc w razie problemu z przedsiębiorcą z innego kraju?”

Michel z Francji zamówił cyfrowy aparat fotograficzny na niemieckiej stronie internetowej. Zapłacił z góry 300 euro i otrzymał informację, że firma niemiecka przesłała mu aparat pocztą. Aparat nigdy jednak do niego nie dotarł. Michel kilkakrotnie próbował skontaktować się z firmą, ale nie otrzymał odpowiedzi, więc poprosił o pomoc europejskie centrum konsumenckie we Francji. Francuskie centrum zwróciło się do niemieckiego organu chroniącego interesy konsumentów internetowych, który bezpośrednio skontaktował się z firmą, która sprzedała aparat. Ponieważ nie miała ona dowodu nadania przesyłki, musiała dostarczyć Michelowi nowy aparat.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku nierozwiązanego sporu z przedsiębiorcą nie można się poddawać. Istnieje wiele możliwości skorzystania z porady lub pomocy.

Krok 1: Zwrócenie się o poradę

Jest wiele miejsc i organizacji, do których można w pierwszej kolejności zwrócić się o poradę.

 1. Organizacja konsumencka w Państwa kraju
  Organizacje konsumenckie w poszczególnych krajach


 2. Sieć europejskich centrów konsumenckich (ECC-Net)

  Jest to sieć ośrodków poradnictwa dla konsumentów, udzielająca pomocy w szczególności w przypadku sporów transgranicznych. Została ona założona w styczniu 2005 r. przez Komisję Europejską we współpracy z organami krajowymi. Centra udzielają informacji i porad na temat zakupów w innych krajach oraz interweniują w przypadku problemów.
  Więcej informacji: Sieć europejskich centrów konsumenckich („ECC-Net”)


 3. FIN-NET – sieć zajmująca się ugodami pozasądowymi w sprawach finansowych sporów transgranicznych

  W 2001 r. Komisja uruchomiła sieć do spraw pozasądowych ugód w finansowych sporach transgranicznych działającą na skalę europejską. Celem tej sieci, zwanej FIN-NET, jest ułatwianie pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowe (takimi jak banki i firmy ubezpieczeniowe) pochodzącymi z różnych krajów UE. Sieć oferuje konsumentom alternatywne sposoby szybkiego, taniego i prostego rozstrzygania sporów, dzięki którym można uniknąć konieczności skierowania sprawy do sądu.
  Więcej informacji: FIN-NET – sieć zajmująca się ugodami pozasądowymi w sprawach finansowych sporów transgranicznych


 4. Solvit – rozwiązywanie problemów na jednolitym rynku

  Solvit to internetowa sieć, której celem jest wspólne rozwiązywanie przez kraje UE problemów związanych z niewłaściwym stosowaniem przepisów o jednolitym rynku przez władze publiczne. Sieć zajmuje się takimi sprawami, jak nieuznawanie kwalifikacji zawodowych w innym państwie, problemy z rejestracją samochodu, wydawanie dokumentów pobytowych czy dopuszczanie produktów do obrotu.
  Więcej informacji: Strona internetowa SOLVIT


Krok 2: Podjęcie działań

Jeśli negocjacje z przedsiębiorcą zakończyły się niepowodzeniem i chcą Państwo kontynuować sprawę, można rozważyć dwie możliwości:

 1. wniesienie sprawy do sądu krajowego

  lub

 2. alternatywne metody rozwiązywania sporów

  Alternatywne metody rozwiązywania sporów pozwalają uniknąć kosztownego i czasochłonnego postępowania sądowego. Europejskie centra konsumenckie udzielają informacji na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów zgodnych z normami UE. W większości z nich strona trzecia, np. arbiter, mediator czy rzecznik, pomaga konsumentowi i przedsiębiorcy w znalezieniu rozwiązania. Główne rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich to postępowanie pojednawcze, arbitraż i mediacja. Oferują je z reguły stowarzyszenia handlowe.

Więcej informacji: Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2