This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Hulp en adviesslide
right
transtrans
 

Productgaranties
Financiële dienstverlening
Consumentenkrediet
Oneerlijke handelspraktijken
Energie
Hulp en advies
Meer

"Wie kan mij helpen bij problemen met buitenlandse handelaars?"

Michel, een consument in Frankrijk, bestelde een digitale camera op een Duitse website. Hij betaalde 300 euro en kreeg het bericht dat de Duitse handelaar de camera per post verstuurd had. De camera kwam echter nooit aan. Michel probeerde diverse malen contact op te nemen met de handelaar maar toen hij geen antwoord kreeg, wendde hij zich tot het Europees Consumentencentrum (ECC) in Frankrijk. Het Franse ECC nam contact op met de Duitse instantie voor onlineconsumenten, die recht naar de handelaar stapte. Aangezien de handelaar geen verzendingsbewijs had, moest hij Michel een nieuwe camera bezorgen.

Geschillenbeslechting

Als u met een handelaar in een geschil verwikkeld bent, hoeft u niet te wanhopen. U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden om advies of hulp te krijgen.

Stap 1: Advies inwinnen

Om te beginnen zijn er een aantal plaatsen en organisaties waar u terecht kunt voor advies:

 1. De nationale consumentenvereniging in uw land.


 2. Het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-net)

  Dit netwerk van consumentenadviescentra is er speciaal om consumenten met grensoverschrijdende geschillen te helpen. Het werd in januari 2005 door de Europese Commissie in samenwerking met de nationale autoriteiten opgericht. De centra verstrekken informatie en advies over problemen met grensoverschrijdend winkelen en bemiddelen als er zich problemen voordoen.
  Meer informatie: Het netwerk van Europese Consumentencentra (ECC-net)


 3. FIN-NET: Netwerk voor de buitengerechtelijke regeling van grensoverschrijdende financiële geschillen

  In 2001 riep de Commissie een Europees netwerk in het leven voor de buitengerechtelijke regeling van grensoverschrijdende financiële geschillen. Dit netwerk, FIN-NET genaamd, maakt buitengerechtelijke geschillenbeslechting makkelijker wanneer de consument en de financiële dienstverlener (bank, verzekeringsmaatschappij, enz.) uit verschillende EU-landen afkomstig zijn. Het biedt de consument een alternatief om geschillen snel, goedkoop en eenvoudig op te lossen en kan een rechtszaak helpen vermijden.
  Meer informatie: Netwerk voor de buitengerechtelijke regeling van grensoverschrijdende financiële geschillen


 4. Solvit: probleemoplossing in de interne markt

  Solvit is een online netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. Het netwerk behandelt zaken als de niet-erkenning van beroepskwalificaties in een ander land, problemen met de autoregistratie, verblijfsvergunningen of de toelating van producten op de markt.
  Meer informatie: SOLVIT -website


Stap 2: Actie ondernemen

Als uw onderhandelingen met de handelaar op niets uitlopen en u de zaak door wilt zetten, hebt u twee mogelijkheden:

 1. Gerechtelijke stappen via de nationale rechtbanken

  of

 2. Alternatieve geschillenbeslechting.

  De mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting zijn bedoeld om geschillen te helpen oplossen zonder een kostbare en tijdrovende gerechtelijke procedure. De ECC’s kunnen u adviseren over de EU-normen. Meestal kan een derde partij zoals een bemiddelaar of ombudsman u en de handelaar helpen tot een oplossing te komen. De belangrijkste mechanismen zijn verzoening, arbitrage en bemiddeling. Zij worden doorgaans door brancheorganisaties aangeboden.

Meer informatie: alternatieve geschillenbeslechting

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2