This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Palīdzība un padomislide
right
transtrans
 

Preču garantijas
Finanšu pakalpojumi
Patēriņa kredīts
Negodīga tirdzniecības prakse
Enerģija
Palīdzība un padomi
Uzzināt vairāk

„Kas palīdzēs, ja man ir starpgadījums ar tirgotāju citā valstī?”

Mišels, kurš dzīvo Francijā, pasūtīja digitālo fotoaparātu kādā Vācijas tīmekļa vietnē. Viņš samaksāja 300 eiro avansu par kameru, un viņu informēja, ka Vācijas tirgotājs esot nosūtījis aparātu pa pastu. Tomēr viņš to nesaņēma. Mišels vairākas reizes mēģināja sazināties ar tirgotāju, tomēr, nesaņēmis atbildi, viņš lūdza palīdzību Eiropas patērētāju centrā Francijā. Francijas centrs sazinājās ar Vācijas tiešsaistes patērētāju iestādi, kas savukārt sadzina rokā tirgotāju. Tā kā tirgotājs nevarēja pierādīt, ka aparātu nosūtījis, tam bija jāsūta Mišelam jauns aparāts.

Strīdu izšķiršana

Ja nevarat izšķirt domstarpības ar pārdevēju, nezaudējiet cerību! Jums ir vairākas iespējas gūt padomu vai palīdzību.

1. posms. Meklējiet palīdzību!

Vispirms jūs varat lūgt padomu vairākās iestādēs un organizācijās.

 1. Valsts patērētāju tiesību aizsardzības apvienība.
  YValsts patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas norādītas šeit


 2. Eiropas patērētāju centru tīkls (ECC-Net)

  Šis patērētāju konsultāciju centru tīkls palīdz atrisināt īpaši pārrobežu strīdus. To izveidoja Eiropas Komisija sadarbībā ar valstu iestādēm 2005. gada janvārī. Centri sniedz informāciju un konsultācijas, kā tikt galā ar sarežģījumiem, kas saistīti ar pārrobežu iepirkšanos, un, rodoties problēmām, iesaistās to risināšanā.
  Papildu informācija: Eiropas patērētāju centru tīkls (ECC-Net)


 3. FIN-NET — tīkls pārrobežu finanšu strīdu risināšanai ārpustiesas kārtībā

  Eiropas Komisija 2001. gadā izveidoja Eiropas mēroga tīklu pārrobežu finanšu strīdu risināšanai ārpustiesas kārtībā. Tīkla FIN-NET mērķis ir veicināt strīdu risināšanu ārpustiesas kārtībā gadījumos, kad klients un finanšu pakalpojuma sniedzējs (bankas, apdrošināšanas sabiedrības u. c.) ir no dažādām ES valstīm. Šis tīkls piedāvā patērētājam alternatīvu, kā ātri, lēti un vienkārši risināt strīdus, turklāt mazinot attiecīgo personu vajadzību vērsties tiesā.
  Papildu informācija: Eiropas Komisija 2001. gadā izveidoja Eiropas mēroga tīklu pārrobežu finanšu strīdu risināšanai ārpustiesas kārtībā. Tīkla FIN-NET mērķis ir veicināt strīdu risināšanu ārpustiesas kārtībā gadījumos, kad klients un finanšu pakalpojuma sniedzējs (bankas, apdrošināšanas sabiedrības u. c.) ir no dažādām ES valstīm. Šis tīkls piedāvā patērētājam alternatīvu, kā ātri, lēti un vienkārši risināt strīdus, turklāt mazinot attiecīgo personu vajadzību vērsties tiesā.


 4. Solvit — problēmu risinātājs vienotajā tirgū

  Solvit ir tiešsaistes tīkls, kurā sadarbojas ES valstis, lai risinātu problēmas, kas radušās, valsts iestādēm nepareizi piemērojot vienotā tirgus noteikumus. Tīklā risina jautājumus, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu citā valstī, kā arī problēmas ar automobiļu reģistrāciju, uzturēšanās atļaujām vai preču iekļūšanu tirgū.
  Papildu informācija: tīmekļa vietnē SOLVIT


2. posms. Rīkojieties!

Ja sarunās ar tirgotāju nav izdevies vienoties, bet negribat ar to samierināties, jums ir divas iespējas:

 1. iesniegt prasību valsts tiesā

  vai

 2. izšķirt strīdu alternatīvā veidā.

  Alternatīva strīdu izšķiršana ir noteikta shēma, kas palīdz risināt strīdus, iztiekot bez dārgās un laikietilpīgās prāvošanās. Par alternatīvajām strīdu izšķiršanas shēmām, kas atbilst ES standartiem, konsultē Eiropas patērētāju centri. Lielākoties šajās shēmās uzaicina trešo personu, piemēram, šķīrējtiesnesi, vidutāju vai ombudu, kurš palīdzēs jums un attiecīgajam tirgotājam rast risinājumu. Galvenie ar patērētāju tiesībām saistīto strīdu alternatīvās izšķiršanas veidi ir samierināšana, arbitrāža un izlīgums. Šos pakalpojumus lielākoties sniedz arodapvienības.

Papildu informācija: Alternatīva strīdu izšķiršana

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2