This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Apua ja neuvojaslide
right
transtrans
 

Tuotetakuu
Rahoituspalvelut
Kulutusluotto
Sopimattomat kaupalliset menettelyt
Energia
Apua ja neuvoja
Lisää aiheesta

”Mistä voi pyytää apua, jos on ongelmia toisessa maassa toimivan myyjän kanssa?”

Michel, joka asuu Ranskassa, tilasi digitaalikameran saksalaiselta verkkosivulta. Hän maksoi kamerasta etukäteen 300 euroa, ja hänelle ilmoitettiin, että saksalainen myyjä oli lähettänyt kameran postitse. Kamera ei kuitenkaan koskaan tullut perille. Michel yritti ottaa myyjään yhteyttä useita kertoja, mutta kun hän ei saanut mitään vastausta, hän kääntyi Euroopan kuluttajakeskuksen (ECC:n) puoleen. Ranskan ECC otti yhteyttä internetissä toimivaan Saksan kuluttajaelimeen, joka puolestaan otti suoraan yhteyttä myyjään. Koska myyjällä ei ollut todistetta postituksesta, hänen oli toimitettava Michelille uusi kamera.

Riitojen ratkaisu

Ei kannata vaipua epätoivoon, vaikka joutuu riitaan myyjän kanssa. Neuvoja ja apua varten on monia vaihtoehtoja.

Vaihe 1: Pyydä neuvoja

On monia paikkoja ja organisaatioita, joilta saa neuvoja ensi vaiheessa:

 1. Oman maan kuluttajajärjestö
  Kansallisten kuluttajaorganisaatioiden yhteystiedot


 2. EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkko (ECC-Net)

  Tämä kuluttajaneuvontakeskusten verkko auttaa kuluttajia erityisesti valtioiden rajat ylittävissä riita-asioissa. Euroopan komissio perusti sen tammikuussa 2005 yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Keskukset antavat tietoja ja neuvoja rajatylittäviin ostoksiin liittyvissä kysymyksissä ja ryhtyvät välittäjiksi, jos ilmenee ongelmia.
  Lisätietoa: EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkko (ECC-Net)


 3. FIN-NET: rahoituspalvelualan riitojenratkaisuverkosto

  Komissio käynnisti vuonna 2001 Euroopan laajuisen verkoston rahoitusalan riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella. FIN-NET-verkosto pyrkii helpottamaan riitojen ratkaisua, kun kuluttaja ja rahoituspalvelujen tarjoaja (pankki, vakuutusyhtiö, jne.) tulevat eri EU-maista. Se tarjoaa kuluttajalle vaihtoehtoisen tavan ratkaista riidat nopeasti, edullisesti ja helposti sekä mahdollisesti pienentää tarvetta viedä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.
  Lisätietoa: FIN-NET – rahoituspalvelualan riitojenratkaisuverkosto


 4. Solvit: sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko

  Solvit-verkko on internetissä toimiva ongelmanratkaisuverkko, jossa EU-maat pyrkivät yhdessä ratkaisemaan ongelmia, jotka johtuvat siitä, että viranomaiset ovat soveltaneet sisämarkkinasääntöjä virheellisesti. Verkko käsittelee esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustamiseen toisessa maassa liittyviä ongelmia sekä auton rekisteröintiin, oleskelulupiin tai tuotteiden markkinoille pääsyyn liittyviä ongelmia.
  Lisätietoa: SOLVIT-sivusto


Vaihe 2: Toimi

Jos neuvottelut myyjän kanssa epäonnistuvat ja haluat viedä asian eteenpäin, harkittavana on kaksi mahdollisuutta:

 1. Ryhtyä oikeustoimiin kansallisessa tuomioistuimessa

  tai

 2. Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely

  Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt on otettu käyttöön, jotta olisi helpompi ratkaista riitoja ilman kalliita ja pitkällisiä tuomioistuinkäsittelyjä. Kuluttajaneuvontakeskukset voivat antaa tietoja vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä, jotka täyttävät EU:n vaatimukset. Useimmissa järjestelmissä käytetään kolmatta osapuolta, kuten sovittelijaa, välittäjää tai oikeusasiamiestä, joka auttaa kuluttajaa ja myyjää pääsemään ratkaisuun. Kuluttajariidoissa useimmiten käytetyt vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt ovat sovittelu, välimiesmenettely ja välitysmenettely. Yleensä niitä tarjoavat alan järjestöt.

Lisätietoa: Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2