This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Abi ja nõuandedslide
right
transtrans
 

Toodete garantii
Financial services
Tarbijakrediit
Ebaausad kaubandustavad
Energia
Abi ja nõuanded
Rohkem teavet

„Kes oskab mind aidata, kui mul on probleeme teises riigis asuva ettevõtjaga?”

Michel, kes elab Prantsusmaal, tellis Saksamaa veebisaidilt digitaalkaamera. Ta tasus kaamera eest ettemaksu 300 eurot ja talle teatati, et Saksamaa ettevõtja oli saatnud talle kaamera postiga. Kuid kaamerat ta kätte ei saanud. Michel üritas korduvalt ettevõtjaga ühendust võtta ja vastust saamata palus ta abi Prantsusmaa Euroopa tarbijakeskuselt. Prantsusmaa Euroopa tarbijakeskus tegi koostööd Saksamaa online-tarbijakeskusega, kes võttis ühendust asjaomase ettevõtjaga. Et ettevõtjal puudusid tõendid kauba postitamise kohta, oli ta kohustatud saatma Michelile uue kaamera.

Vaidluste lahendamine

Kui teil on tekkinud vaidlus müüjaga, ärge heitke meelt! Abi või nõu saamiseks on mitu võimalust.

1. samm: küsige nõu

Nõu saamiseks võite pöörduda mitmesuguste asutuste ja organisatsioonide poole:

 1. Teie riigi tarbijaühing
  Riiklikud tarbijaorganisatsioonid võite leida siit


 2. Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-Net)

  See tarbijate nõustamiskeskuste võrgustik aitab tarbijaid eelkõige piiriüleste vaidluste puhul. Võrgu rajas 2005. aasta jaanuaris Euroopa Komisjon koostöös riiklike ametiasutustega. Keskused annavad teavet ja nõu teistes riikides ostude tegemisega seotud probleemide kohta ja sekkuvad probleemide esilekerkimisel.
  Lisateave: Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-Net)


 3. FIN-NET: piiriüleste finantsvaidluste kohtuvälise lahendamise võrgustik

  2001. aastal loodi komisjoni algatusel piiriüleste finantsvaidluste kohtuvälise lahendamise üleeuroopaline võrgustik. Selle FIN-NETiks nimetatava võrgustiku eesmärk on hõlbustada nende vaidluste kohtuvälist lahendamist, kus tarbija ja finantsteenuste pakkuja (pank, kindlustusselts, jne) asuvad eri liikmesriikides. Võrgustik pakub tarbijale alternatiivset võimalust lahendada vaidlus kiiresti, odavalt ja lihtsalt ning võib vähendada tema vajadust pöörduda kohtusse.
  Lisateave: FIN-NET: piiriüleste finantsvaidluste kohtuvälise lahendamise võrgustik


 4. Solvit: probleemide lahendamine ühtsel turul

  Solvit on Internetis tegutsev probleemide lahendamise võrgustik, mille kaudu ELi liikmesriigid saavad koos lahendada probleeme, mis tekivad, kui riigiasutused väärkohaldavad ühtse turu eeskirju. See võrgustik tegeleb juhtumitega, mis hõlmavad muu hulgas kutsekvalifikatsioonide mittetunnustamist teises riigis, probleeme mootorsõiduki registreerimisega, elamislubadega või toodete turulepääsuga.
  Lisateave: SOLVITi veebisait


2. samm: tegutsege

Kui teie läbirääkimised ettevõtjaga on ebaõnnestunud ja te tahate probleemi siiski lahendada, siis kaaluge kaht võimalust:

 1. kohtumenetlus riigi tasandil

  või

 2. alternatiivne vaidluse lahendamine.

  Alternatiivsed vaidluse lahendamise menetlused on loodud selleks, et aidata lahendada vaidlusi ilma kuluka ja aegavõtva kohtumenetluseta. Euroopa tarbijakeskused saavad anda teile nõu ELi standarditele vastavate alternatiivsete vaidluse lahendamise menetluste puhul. Enamiku menetluste puhul kasutatakse kolmandat isikut, nagu vahekohtunik, lepitaja või ombudsman, et aidata teil ja asjaomasel ettevõtjal leida lahendus. Tarbijatega seotud vaidluste alternatiivse lahendamise peamised liigid on lepitamine, vahekohus ja vahendus ning neid pakuvad tavaliselt kutseliidud.

Lisateave: Alternatiivne vaidluse lahendamine

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2