This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Hjælp og rådgivningslide
right
transtrans
 

Produktgaranti
Finansielle tjenesteydelser
Forbrugerkredit
Urimelig handelspraksis
Energi
Hjælp og rådgivning
Læs mere

"Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har problemer med en erhvervsdrivende i et andet land?"

Michel, der bor i Frankrig, købte et digitalkamera på et tysk websted. Han betalte 300 euro i forskud for kameraet og fik at vide, at det tyske firma havde sendt kameraet med posten. Men kameraet nåede aldrig frem. Michel forsøgte flere gange at komme i kontakt med firmaet, men da han ikke fik noget svar, bad han om hjælp hos det franske europæiske forbrugercenter. De kontaktede derpå det tyske onlineforbrugerorgan, som havde mulighed for at henvende sig direkte til firmaet. Firmaet kunne ikke dokumentere, at varen var blevet sendt, og blev derfor nødt til at sende Michel et nyt kamera.

Bilæggelse af tvister

Hvis du havner i en konflikt med en erhvervsdrivende, er der ingen grund til at give op. Du har flere forskellige muligheder for at få råd og vejledning.

1. skridt:Søg råd og vejledning

Der er flere steder og organer, hvor du allerførst kan forsøge at få råd og vejledning:

 1. Den nationale forbrugerorganisation i dit hjemland.
  Du kan se de nationale forbrugerorganisationer her


 2. Nettet af europæiske forbrugercentre (ECC-nettet)

  Dette net af forbrugerrådgivningscentre hjælper forbrugerne specifikt ved tvister, der omfatter flere lande. Det blev oprettet i januar 2005 af EU-Kommissionen i samarbejde med de nationale myndigheder. Centrene oplyser og rådgiver om problemer med at handle i andre lande og griber ind i tilfælde af problemer.
  Læs mere: Nettet af europæiske forbrugercentre (ECC-nettet)


 3. FIN-NET: Klagenettet til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister på det finansielle område

  Kommissionen oprettede i 2001 et europæisk net til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister om finansielle tjenesteydelser. Nettet — kaldet FIN-NET — skal fremme en udenretslig løsning af tvister, når forbrugeren og leverandøren af de finansielle tjenesteydelser (bank, forsikringsselskab osv.) er fra forskellige EU-lande. Det giver dig som forbruger et alternativt middel til at bilægge tvister hurtigt, billigt og nemt, så du måske ikke behøver at gå rettens vej.
  Læs mere: FIN-NET: Klagenettet til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister på det finansielle område


 4. Solvit: Problemløsning på det indre marked

  Solvit er et onlinenet, hvor EU-landene sammen forsøger at løse problemer, der skyldes, at lovgivningen om det indre marked ikke anvendes korrekt af de offentlige myndigheder. Nettet behandler bl.a. sager om problemer med at få anerkendt erhvervskvalifikationer fra andre lande, problemer ved indregistrering af bil, opholdstilladelse og markedsadgang for varer.
  Læs mere: Solvits websted


2. skridt: Klag

Hvis dine henvendelser til den erhvervsdrivende ikke giver nogen resultater, og hvis du ønsker at gå videre med sagen, har du to muligheder:

 1. At indbringe sagen for en domstol i det pågældende land

  eller

 2. At gøre brug af en ordning for alternativ tvistbilæggelse.

  De alternative tvistbilæggelsesordninger hjælper dig med at løse tvister uden dyre og tidskrævende retssager. De europæiske forbrugercentre kan rådgive dig om, hvilke ordninger der opfylder EU's krav. De fleste af ordningerne er baseret på en tredjepart f.eks. en voldgiftsmand, mægler eller ombudsmand som hjælper dig og den erhvervsdrivende med at finde en løsning. De alternative ordninger til bilæggelse af forbrugertvister bygger især på forlig, voldgift og mægling. De stilles i reglen til rådighed af brancheorganisationerne.

Læs mere: Alternativ tvistbilæggelse

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2