This site was archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Помощ и съветиslide
right
transtrans
 

Гаранции за продукти
Финансови услуги
Потребителски кредити
Незаконни търговски практики
Енергия
Помощ и съвети
Научете повече

„Кой може да ми помогне, ако имам проблем с търговец в друга страна?“

Мишел, който живее във Франция, си поръчал дигитална камера от германски уебсайт. Той платил 300 евро предварително за камерата и бил уведомен, че германският търговец я е изпратил по пощата. Но камерата така и не пристигнала. Мишел опитал да се свърже няколко пъти с търговеца, но след като не получил отговор, се обърнал за помощ към Европейския потребителски център във Франция. Центърът се свързал с германската онлайн организация на потребителите, която успяла да установи пряк контакт с търговеца. Тъй като търговецът нямал доказателство, че е изпратил камерата по пощата, бил задължен да предостави на Мишел нова камера.

Уреждане на спорове

Ако имате неуреден спор с търговец, не се отчайвайте! Съществуват редица възможности за получаване на съвет или съдействие.

Стъпка 1: Потърсете съвет

Има много места и организации, към които можете да се обърнете за първоначален съвет:

 1. Националната потребителска асоциация във вашата страна. Можете да намерите националните потребителски организации тук


 2. Мрежа на Европейските потребителски центрове (ECC-Net)

  Тази мрежа помага на потребителите по-специално при трансгранични спорове. Тя е създадена през януари 2005 г. от Европейската комисия в сътрудничество с националните власти. Центровете дават информация и съвети по проблеми с трансграничното пазаруване и се намесват при необходимост.
  Допълнителна информация: Европейска мрежа от потребителски центрове (ECC-Net)


 3. FIN-NET: Мрежа за извънсъдебно уреждане на трансгранични търговски спорове

  През 2001 г. Комисията стартира европейска мрежа за извънсъдебно уреждане на трансгранични финансови спорове. Тази мрежа, наречена FIN-NET, има за цел да улесни извънсъдебното уреждане на спорове, когато потребителите и доставчиците на финансови услуги (банки, застрахователни компании и др.) са от различни страни членки на ЕС. Тя предлага на потребителите алтернатива за бързо, евтино и лесно решаване на спорове и може да намали необходимостта да се прибягва до съда.
  Допълнителна информация: FIN-NET: Мрежа за извънсъдебно уреждане на трансгранични финансови спорове


 4. Солвит: Решаване на проблеми на единния пазар

  СОЛВИТ е онлайн мрежа за решаване на проблеми, в която страните от ЕС работят заедно, за да решават проблеми, причинени от неправилно прилагане на правилата на единния пазар от държавните органи. Мрежата се занимава със случаи, включващи непризнаване на професионални квалификации в друга страна, проблеми с регистрации на автомобили, разрешителни за пребиваване или достъп на продукти до пазара.
  Допълнителна информация: уебсайт на СОЛВИТ


Стъпка 2: Действайте

Ако преговорите ви с търговеца са се провалили и искате да стигнете по-далеч, имате две възможности за действие:

 1. Да заведете дело в национален съд

  или

 2. 2. Алтернативно разрешаване на спорове (АРС).

  АРС представлява схема, създадена да помага за решаването на спорове, без да се налага преминаването през скъпоструващи и отнемащи време съдебни процедури. Европейските потребителски центрове могат да ви дадат съвет за АРС, които отговарят на стандартите на ЕС. Повечето схеми използват трета страна – арбитър, посредник или омбудсман, за да помогне на вас и на търговеца да стигнете до решение. Основните видове АРС, занимаващи се с потребителски спорове, са помирение, арбитраж и посредничество. Обикновено те се предлагат от търговски асоциации.

Допълнителна информация: Алтернативно решаване на спорове (АРС)

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2