This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Finančné službyslide
right
transtrans
 

Záručné lehoty výrobkov
Finančné služby
Spotrebiteľský úver
Nekalé obchodné praktiky
Energetika
Pomoc a poradenstvo
Ďalšie informácie

„Práve som uzavrel životné poistenie prostredníctvom internetu, ale teraz by som to chcel zmeniť. Môžem poistenie zrušiť?“

Pri surfovaní na internete uvidel Matt z Luxemburska reklamu ponúkajúcu lacné životné poistenie. Rozhodol sa podpísať poistenie s krytím na 20 rokov. Keď si však neskôr pozrel iné poistenia, zistil, že zaplatil príliš veľa a že by mohol nakúpiť výhodnejšie.

„S tým, čo som kúpil, je všetko v poriadku, ale rozhodol som sa unáhlene a teraz chcem zmeniť svoje rozhodnutie. Je to možné?“

Na Mattov prípad sa vzťahujú európske právne predpisy o poskytovaní finančných služieb na diaľku. Tieto predpisy mu poskytujú 30-dňovú lehotu na zváženie (vzťahuje sa na životné a dôchodkové poistenie), počas ktorej môže od zmluvy odstúpiť. Počas tejto lehoty môže informovať poskytovateľa poistných služieb, že chce odstúpiť od zmluvy a dostať späť peniaze, ktoré zaplatil. O tomto práve odstúpiť od zmluvy mal byť informovaný pred podpisom zmluvy a táto skutočnosť by mala byť uvedená v dokumentoch, ktoré dostane.

Spotrebitelia dostávajú v súčasnosti viac komerčných ponúk ako predtým — či už poštou, telefonicky alebo prostredníctvom internetu. Môže sa zdať, že tieto rôzne „obchody na diaľku“ umožňujú spotrebiteľom ušetriť náklady. Bez osobného kontaktu pri predaji máte však menej možností pýtať sa a uistiť sa, či ste naozaj spokojní s tým, čo kupujete. Cieľom európskych právnych predpisov o poskytovaní finančných služieb na diaľku je chrániť vás týmito spôsobmi:

  • zákazom nezákonných obchodných praktík, ktorými sa predávajúci snaží prinútiť spotrebiteľov, aby si kúpili službu, o ktorú nepožiadali;
  • obmedzením ďalších praktík, napríklad nevyžiadaných telefonických hovorov a e-mailov („coldcalling“ a „spamming“);
  • nútením firiem poskytujúcich finančné služby, aby poskytovali spotrebiteľom všetky potrebné informácie ešte pred uzatvorením zmluvy vrátane podrobností o dodávateľovi, cene a platobných podmienkach, zmluvných právach a povinnostiach a realizácii ponúkaných služieb;
  • právom spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy počas lehoty na zváženie, ktorá je obvykle 14 dní, ale zvyšuje sa na 30 dní v prípade životného a dôchodkového poistenia.
Ďalšie informácie Práva pri poskytovaní finančných služieb na diaľku v EÚ

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2