This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Usługi finansoweslide
right
transtrans
 

Gwarancja produktów
Usługi finansowe
Kredyty konsumenckie
Nieuczciwe praktyki handlowe
Energia
Pomoc i porady
Więcej informacji

„Właśnie kupiłem przez Internet polisę ubezpieczeniową na życie, ale zmieniłem zdanie. Czy mogę od niej odstąpić?”

Surfując w Internecie, Matt z Luksemburga zauważył reklamę taniej polisy ubezpieczeniowej na życie. Zdecydował się podpisać umowę na 20 lat. Kiedy jednak zapoznał się z innymi polisami, stwierdził, że zapłacił za dużo i mógł znaleźć lepszą ofertę.

„Polisa, którą kupiłem, jest dobra, jednak podjąłem decyzję za szybko i teraz zmieniłem zdanie. Czy mam do tego prawo?”

Sytuacja, w jakiej znalazł się Matt, jest uregulowana w przepisach UE o sprzedaży usług finansowych na odległość. Zgodnie z tymi przepisami Mattowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia (w przypadku ubezpieczenia na życie oraz indywidualnych planów emerytalnych). Może on w tym okresie powiadomić ubezpieczyciela o zamiarze odstąpienia od umowy. Otrzyma wtedy zwrot poniesionych kosztów. O prawie do odstąpienia od umowy powinien zostać poinformowany przed jej podpisaniem. Odpowiedni zapis powinien się także znaleźć w otrzymanych przez niego dokumentach.

Obecnie konsumenci otrzymują bardzo wiele ofert handlowych – pocztą, telefonicznie czy przez Internet. Mogą oni mieć wrażenie, że dzięki takim technikom sprzedaży na odległość można zaoszczędzić. Jednakże inaczej niż w przypadku sprzedaży bezpośredniej, klient ma mniejsze możliwości zadawania pytań i nie ma pewności, czy kupowany produkt w pełni mu odpowiada. Przepisy prawa europejskiego w zakresie sprzedaży usług finansowych na odległość chronią konsumenta w następujący sposób:

  • zakazują nieuczciwych praktyk handlowych zobowiązujących konsumenta do zapłacenia za usługę, którą nie był zainteresowany,
  • ograniczają możliwość stosowania innych praktyk, takich jak przekazywanie drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych (akwizycja przez telefon i spam),
  • zobowiązują przedsiębiorstwa oferujące usługi finansowe do przekazania konsumentom przed zawarciem umowy wszelkich niezbędnych informacji, w tym danych kontaktowych dostawcy, ceny i warunków płatności, praw i obowiązków wynikających z umowy oraz sposobu wykonania oferowanej usługi,
  • dają konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w okresie wynoszącym zwykle 14 dni, a w przypadku ubezpieczenia na życie i indywidualnych planów emerytalnych – 30 dni.
Więcej informacji: Prawa przysługujące w UE w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2