This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Finanční službyslide
right
transtrans
 

Záruka na výrobky
Finanční služby
Spotřebitelské úvěry
Nekalé obchodní praktiky
Energie
Pomoc a poradenství
Více informací

„Nedávno jsem si přes internet koupil životní pojistku, ale nyní jsem se rozhodl jinak. Mohu ji zrušit?“

Při prohlížení internetu narazil Matt z Lucemburska na reklamu nabízející levnou životní pojistku. Rozhodl se pro dvacetiletý rozsah. Když si však později prohlédl informace o jiných pojistkách, dospěl k názoru, že za pojistku zaplatil příliš a že by jinde mohl pojistku získat levněji.

„Zboží, které jsem si koupil, je v pořádku, ale rozhodl jsem se příliš rychle a nyní bych své rozhodnutí rád změnil. Je to možné?“

Na Mattův případ se vztahují evropské předpisy o uvádění finančních služeb na trh na dálku. Podle nich má nárok na 30tidenní lhůtu na rozmyšlenou (u životních pojistek a osobních důchodů), během které může od smlouvy odstoupit. V této lhůtě může pojišťovně oznámit, že hodlá od smlouvy odstoupit, a bude mu vrácena částka, kterou zaplatil. Na právo odstoupit od smlouvy měl být upozorněn před podpisem smlouvy, informace o tomto právu by měly být uvedeny v dokumentech, které obdržel.

V současnosti jsou spotřebitelé zahrnuti větším počtem obchodních nabídek než kdy dříve – ať poštou, po telefonu, nebo prostřednictví internetu. Tyto různé metody prodeje na dálku se spotřebitelům mohou zdát úsporné. Bez osobního kontaktu s prodejcem však máte méně příležitostí klást dotazy nebo se ujistit, že to, co kupujete, je to, co skutečně chcete. Evropské předpisy o uvádění finančních služeb na trh na dálku vás chrání tím, že:

  • zakazují nezákonné obchodní praktiky, které se snaží spotřebitele donutit, aby si koupili službu, o kterou nemají zájem;
  • omezují další praktiky, např. nežádoucí telefonáty a e-maily (nesjednané obchodní hovory a „spamming“);
  • firmám, které poskytují finanční služby, ukládají povinnost poskytovat spotřebitelům před uzavřením smlouvy všechny nezbytné informace včetně kontaktních údajů prodejce, informací o ceně a způsobech platby, smluvních právech a povinnostech a o provedení nabízené služby;
  • poskytují spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy během lhůty na rozmyšlenou, která zpravidla činí 14 dní, avšak u životních pojistek a osobních důchodů 30 dní.
Další informace: práva v EU týkající se poskytování finančních služeb na dálku

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2