This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Energislide
right
transtrans
 

Garantier
Finansiella tjänster
Konsumentkrediter
Otillbörliga affärsmetoder
Energi
Hjälp och rådgivning
Lär dig mer

Du har rätt att mot betalning få elleveranser.

Du har rätt att få information när du väljer eller byter leverantör.

Dina intressen måste skyddas mot vilseledande eller oskäliga försäljningsmetoder.

Pressmeddelande: Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2