IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Energija
Garancija za izdelek
Finančne storitve
Potrošniški krediti
Nepošteno poslovno ravnanje
Energija
Pomoč in svetovanje
Izobraževanje za potrošnike

Imate pravico dostopa do energije.

Imate pravico do informacij pri izbiri ali zamenjavi dobavitelja.

Imate pravico do zaščite svojih interesov (zaščita pred zavajajočimi ali nepoštenimi načini prodaje).

Sporočilo za javnost: Evropski listini o pravicah odjemalcev energije naproti