IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Energetika
Záručné lehoty výrobkov
Finančné služby
Spotrebiteľský úver
Nekalé obchodné praktiky
Energetika
Pomoc a poradenstvo
Ďalšie informácie

Máte právo na prístup k energii

Máte právo na informácie pri výbere alebo zmene dodávateľa energie

Máte právo na ochranu vašich záujmov – ochranu pred zavádzaním alebo nečestnými praktikami pri predaji

Tlačová správa: Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie