IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Energia
Toodete garantii
Financial services
Tarbijakrediit
Ebaausad kaubandustavad
Energia
Abi ja nõuanded
Rohkem teavet

Teil on õigus olla varustatud energiaga.

Teil on õigus saada teavet tarnija valimisel või vahetamisel.

Teil on õigus oma huvide kaitsele (kaitsele eksitavate või ebaausate müügimeetodite eest).

Pressiteade: Teel energiatarbijate õiguste Euroopa harta suunas