This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Konsumentkrediterslide
right
transtrans
 

Garantier
Finansiella tjänster
Konsumentkrediter
Otillbörliga affärsmetoder
Energi
Hjälp och rådgivning
Lär dig mer

”Hur ska jag kunna fatta rätt beslut om vårt lån?”

Yiannis från Grekland vill köpa en motorbåt, så att han kan åka runt i den grekiska övärlden med sin son. Han kan inte spara tillräckligt av sin lön, så att han vill ta ett lån.

”Om jag tar ett lån har jag tillräckligt med pengar för att köpa båten genast och kan betala tillbaka lånet med tiden. Men hur kan jag vara säker på att jag inte av misstag gör en dålig affär?”

Möjligheten att låna pengar (konsumentkrediter) är ett bra sätt för konsumenterna att köpa saker som bilar, resor, möbler och kläder utan att behöva ha tillgång till hela beloppet genast. Men det kan vara riskabelt att ta för stora lån.

Som konsument har du vissa minimirättigheter när du tar en konsumentkredit oavsett var i EU du befinner dig. EU-lagstiftningen ger långivarna vissa skyldigheter, både vad beträffar kreditavtalet (t.ex. rätten till förtidsbetalning) och den information som du har rätt att få.

Du kommer att få en starkare ställning som konsument senast från och med maj 2010, då det nya konsumentkreditdirektivet ska ha införlivats med nationell lagstiftning. Följande regler kommer då att gälla:

  • Kreditgivaren måste ge dig omfattande förhandsinformation om krediten i god tid innan kreditavtalet ingås. Informationen ska ges i standardiserad form (standardiserad europeisk konsumentkreditinformation) och bland annat upplysa om den effektiva räntan, dvs. din sammanlagda kreditkostnad.
  • Varje kreditavtal måste innehålla vissa standarduppgifter.
  • Om du ångrar dig, kan du inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts säga upp kreditavtalet utan att du behöver ange några skäl.
  • Du har rätt att betala tillbaka krediten i förtid. Kreditgivaren kan i så fall begära en rimlig och objektivt motiverad kompensation.

Mer information: Rättigheter i fråga om konsumentkrediter i EU

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2