This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Spotrebiteľský úverslide
right
transtrans
 

Záručné lehoty výrobkov
Finančné služby
Spotrebiteľský úver
Nekalé obchodné praktiky
Energetika
Pomoc a poradenstvo
Ďalšie informácie

„Podľa čoho sa mám rozhodnúť pri výbere toho najlepšieho úveru?“

Yiannis z Grécka chcel kúpiť motorový čln, aby mohol so svojím synom chodiť na výlety okolo gréckych ostrovov. Keďže z výplaty nenašetril potrebnú sumu, uvažoval nad úverom.

„Vďaka úveru si môžem kúpiť loď okamžite a peniaze vrátiť neskôr. Ale ako si mám byť istý, že som si nevybral zlý úver?“

The opportunity to borrow money (consumer credit) is a useful way for consumers to purchase things such as cars, holidays, furniture or clothes, without needing to pay the full amount up front. However, too much exposure to credit may also be a risk.

Príležitosť požičať si peniaze (spotrebiteľský úver) umožňuje spotrebiteľom kúpiť si veci, napríklad autá, dovolenky, nábytok alebo oblečenie bez toho, aby museli vopred zaplatiť celú sumu. Príliš veľké využívanie úverov však môže predstavovať aj riziko.

Vy ako spotrebiteľ máte pri uzatváraní zmluvy o spotrebiteľskom úvere určité minimálne práva, nech ste kdekoľvek v EÚ. Európske právne predpisy stanovujú pre poskytovateľov úveru určité povinnosti, ktoré sa vzťahujú na podmienky úverovej zmluvy (napríklad právo na predčasné splatenie úveru) aj na informácie, ktoré máte právo získať.

Najneskôr od mája 2010, po transpozícii novej smernice o spotrebiteľskom úvere do vnútroštátnych právnych predpisov, sa vaša pozícia spotrebiteľa ešte posilní:

  • Poskytovateľ úveru vám musí v dostatočnej lehote pred uzavretím zmluvy sprístupniť vyčerpávajúce informácie o úvere. Tieto informácie budú musieť byť v štandardizovanej forme (štandardné informácie o európskom spotrebiteľskom úvere). Okrem iného budú obsahovať ročnú percentuálnu mieru poplatkov za úver, t. j. jediný číselný údaj predstavujúci vaše náklady na úver.
  • Poskytovateľ úveru bude povinný vyznačiť v zmluve dôležité informácie.
  • Ak si rozhodnutie zobrať si úver rozmyslíte, budete mať právo odstúpiť od úverovej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od podpísania zmluvy.
  • Rovnako budete mať právo na predčasné splatenie úveru, pričom poskytovateľ úveru bude môcť požiadať o primeranú a objektívne odôvodnenú kompenzáciu.

Ďalšie informácie: Práva pri spotrebiteľskom úvere v EÚ

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2