This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Потребителски кредитиslide
right
transtrans
 

Gwarancja produktów
Usługi finansowe
Kredyty konsumenckie
Nieuczciwe praktyki handlowe
Energia
Pomoc i porady
Więcej informacji

„Chcę ubiegać się o kredyt. Jak podjąć najlepszą decyzję?”

Yiannis z Grecji chciał kupić łódź motorową i wybrać się wraz ze swoim synem w rejs. Jako że nie miał wystarczających oszczędności, zaczął rozważać możliwość zaciągnięcia kredytu.

„Jeśli pożyczę pieniądze, będę mógł kupić łódź od razu, jednak całą sumę będę musiał spłacać w ratach. Jak mogę mieć pewność, że omyłkowo nie wybiorę niekorzystnej oferty?”

Możliwość pożyczenia pieniędzy (kredyt konsumencki) jest użyteczna dla konsumentów kupujących takie rzeczy, jak samochody, wycieczki, meble czy ubrania, gdyż nie muszą oni płacić od razu całej kwoty. Zbyt duże obciążenie kredytem może być jednak ryzykowne.

Biorąc kredyt konsumencki, mają Państwo jako konsumenci pewne prawa minimalne w każdym kraju UE. Przepisy Unii Europejskiej ustanawiają pewne obowiązki kredytodawców dotyczące zarówno warunków umowy kredytu (np. prawo do przedterminowej spłaty), jak i informacji, które powinni oni Państwu przekazać.

Od maja 2010 r., po transpozycji do prawa krajowego nowej dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich, pozycja konsumentów będzie jeszcze silniejsza:

  • W stosownym czasie przed zawarciem umowy o kredyt kredytodawca będzie musiał dostarczyć konsumentowi wyczerpujących informacji na temat kredytu. Informacje te będą musiały zostać przekazane przy użyciu standardowego europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego. Informacje powinny zawierać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czyli koszt kredytu ponoszony przez konsumenta.
  • Kredytodawca będzie miał obowiązek zawarcia wszelkich ważnych informacji w umowie.
  • Konsumentowi będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy o kredyt bez podania przyczyny w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  • Konsument będzie miał prawo przedterminowej spłaty kredytu, natomiast kredytodawcy będzie przysługiwać sprawiedliwa i obiektywnie uzasadniona rekompensata.

Więcej informacji: Prawa przysługujące w UE – kredyty konsumenckie

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2