This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Fogyasztási hitelekslide
right
transtrans
 

Termékgaranciák
Pénzügyi szolgáltatások
Fogyasztási hitelek
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
Energia
Segítségnyújtás és tanácsadás
További információk

„Hogyan választhatom ki a legkedvezőbb hitelkonstrukciót?”

A Görögországban élő Yiannis motorcsónakot akart vásárolni, hogy fiával bejárja a görög szigetvilágot. Fizetéséből nem tudott elég pénzt félretenni, ezért arra gondolt, hitelt vesz fel.

„A hitel lehetővé tenné, hogy azonnal megvásároljam a hajót, a felvett összeget pedig csak később kellene visszafizetnem. Mit tegyek, hogy még véletlenül se járjak rosszul?”

A (fogyasztási) hitelek rendkívül hasznosak, mivel segítségükkel a fogyasztók anélkül tudnak autót, bútort, ruhát stb. vásárolni, illetve nyaralni menni, hogy a költségeket egy összegben előre ki kellene fizetniük. A túlzott hitelfelvétel azonban veszélyeket rejt magában.

A fogyasztási hitelek tekintetében a fogyasztókat az Európai Unió minden tagállamában megilletik bizonyos alapjogok. Az uniós jogszabályok mind a hitelmegállapodás feltételeinek (pl. előtörlesztési jog) tekintetében, mind a fogyasztókat megillető tájékoztatás vonatkozásában előírnak bizonyos kötelezettségeket a hitelezők számára.

A fogyasztási hitelekkel kapcsolatos új uniós irányelvnek az egyes tagállamok nemzeti jogába történő átültetését követően – azaz legkésőbb 2010 májusában – a fogyasztók kedvezőbb helyzetbe kerülnek:

  • A szerződéskötést megelőzően a hitelezőnek kellő időben közérthető tájékoztatásban kell részesítenie a fogyasztót a hitellel kapcsolatban. A kérdéses információkat szabványos formában (általános európai fogyasztói hiteltájékoztató) kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátania. A megadott adatoknak tartalmazniuk kell az ún. teljeshiteldíj-mutatót, mely a hitelköltségeket egyetlen szám formájában fejezi ki.
  • A hitelezőnek a legfontosabb információkat bele kell foglalnia a szerződésbe.
  • Ha Ön fogyasztóként megbánja, hogy hitelt vett fel, a szerződéskötéstől számított 14 napon belül elállhat a hitelmegállapodástól anélkül, hogy döntését meg kellene indokolnia.
  • A fogyasztónak jogában áll a felvett hitelt a szerződésben megállapított határidő előtt visszafizetni. Határidő előtti visszafizetés esetén a hitelező méltányos ellentételezést kérhet, ha annak jogosságát objektív okok indokolják.

További információk: A fogyasztási hitelekkel kapcsolatos uniós jogok

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2