This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Tarbijakrediitslide
right
transtrans
 

Toodete garantii
Financial services
Tarbijakrediit
Ebaausad kaubandustavad
Energia
Abi ja nõuanded
Rohkem teavet

„Kuidas on mul võimalik teha õige otsus, kui tahan kasutada tarbijakrediiti?”

Kreekas elav Yiannis tahtis osta mootorpaati ja minna koos oma pojaga sõitma Kreeka saarestikku. Tal ei olnud õnnestunud panna piisavalt raha kõrvale, mistõttu ta otsustas võtta laenu.

„Laenu võtmine tähendaks, et mul oleks kohe piisavalt raha paadi ostmiseks ja saaksin summa tagasi maksta hiljem. Kuid kuidas saan olla kindel, et ma ekslikult ei sõlmi kehva tehingu?”

Võimalus raha laenata (tarbijakrediit) on tarbijate jaoks kasulik viis osta selliseid asju nagu autod, turismireisid, mööbel või rõivad, ilma et peaks kohe kogu summa maksma. Kuid liiglaenamine võib olla omakorda ohtlik.

Teil on tarbijana krediidi võtmisel ELis teatavad miinimumõigused. Euroopa õiguses on sätestatud teatavad krediidiandjate kohustused, mis hõlmavad nii krediidilepingu tingimusi (nt ennetähtaegse tagasimaksmise õigus) kui ka teavet, mida teil on õigus saada.

Hiljemalt alates 2010. aasta maist (pärast uue tarbijakrediidi direktiivi riiklikesse õigusaktidesse ülevõtmist) tõhustatakse tarbijate õigusi järgmiselt:

  • krediidiandja peab aegsasti enne lepingu sõlmimist teile esitama arusaadava teabepaketi krediidi kohta. Kõnealune teave tuleb esitada standardvormis (Euroopa tarbijakrediidi standardinfo). See peab sisaldama krediidi kulukuse aastamäära, s.t. väljendama krediidikulusid üheainsa arvuna.
  • krediidiandja peab lepingus esile tooma olulise teabe.
  • juhul kui te kahetsete krediidi võtmise otsust, on teil õigus 14 päeva jooksul alates krediidilepingu sõlmimisest sellest põhjendusi esitamata taganeda.
  • teil on õigus krediit tagastada enne lepinguga ettenähtud tähtaega, mille eest krediidiandja saab küsida vaid õiglast ja objektiivselt põhjendatud hüvitist.

Lisateave: ELis kehtivad tarbijakrediidi alased õigused

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2